Województwo Śląskie

Aktualności

O współpracy bez podziałów

W Sali Sejmu Śląskiego odbyło się regionalne seminarium informacyjne dotyczące Europejskiej Współpracy Terytorialnej w województwie śląskim


Wydarzenie organizowane jest cyklicznie od kilku lat i ma na celu upowszechnienie wiedzy o programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT)/Interreg dostępnych dla wnioskodawców z regionu. To okazja do zaprezentowania doświadczeń beneficjentów z regionu w realizacji projektów międzynarodowych z wykorzystaniem środków unijnych.

W otwarciu seminarium uczestniczył wicemarszałek Michał Gramatyka.

„Te programy właściwie definiują czym tak naprawdę jest Unia Europejska, która opiera się na trzech filarach: swobodnym przepływie ludzi, kapitału i współpracy państw, które razem tworzą wspólnotę. Dzięki temu mamy dziś do dyspozycji miliardy złotych na rozwój, a te pieniądze można dobrze wykorzystać i dokładać do europejskiej wspólnoty kolejne klocki” – mówił podczas spotkania wicemarszałek Michał Gramatyka.

W trakcie seminarium przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju zaprezentowali programy dotyczące współpracy transnarodowej i międzyregionalnej na lata 2014-2020: Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego i Europa.

„W przypadku realizacji konkretnych przedsięwzięć ważne jest zaangażowanie różnych środowisk, także tych, które będą korzystać z ich efektów. Przykładem może być projekt skierowany do seniorów, w którym uczestniczy świat nauki, projektując przestrzeń, bądź konkretne rozwiązania np. związane z projektowaniem mebli, przedsiębiorcy, którzy te meble wyprodukują i sami seniorzy, którzy będą z nich korzystać, a wcześniej mają wpływ na dostosowanie projektu do ich potrzeb” – przekonywała Teresa Marcinów z Ministerstwa Rozwoju.

W drugiej części seminarium zaprezentowano program Interreg V-A Republika Czeska-Polska i Program Współpracy Transgranicznej Interreg Polska-Słowacja. Na koniec swoimi doświadczeniami w realizacji projektów Interreg podzielili się dotychczasowi beneficjenci.Zobacz również

więcej w kategorii: fundusze europejskie zagranica

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie