Województwo Śląskie

Aktualności

Obradował zespół do spraw Odry

Omówiono plany inwestycji rządowych oraz przygotowania do samorządowych obchodów Roku Odry


Podczas posiedzenia przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zaprezentowali aktualny stan prac związanych z przygotowaniem dokumentacji dla inwestycji związanych z modernizacją Odrzańskiej Drogi Wodnej.

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA rozpoczął prace nad analizami hydrotechnicznymi dla inwestycji na Odrzańskiej Drodze Wodnej (ODW). W 2017 roku przedstawiono wstępne warianty modernizacji Odry do IV klasy żeglowności – wyniki modelowania: Odra skanalizowana od Kędzierzyna-Koźla do Brzegu Dolnego, Wrocławski Szlak Żeglugowy, Odra swobodnie płynąca od Brzegu Dolnego do ujścia Nysy Łużyckiej. Z kolei MGMiŻŚ ogłosiło przetarg na wykonanie Analizy sektora transportu wodnego śródlądowego w zakresie wynikającym z modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej oraz Drogi Wodnej rzeki Wisły.

Ogłoszenie przetargu zostało poprzedzone dialogiem technicznym. Poinformowano również o planach działań Ministerstwa na rok 2018. Najważniejszymi zadaniami, jakie postawiło przed sobą Ministerstwo, są:

• Rozpoczęcie prac nad analizą kosztów i korzyści wynikających z modernizacji ODW,

• Opracowanie wariantów zabudowy hydrotechnicznej na Odrzańskiej Drodze Wodnej,

• Analiza wyników czeskiego studium wykonalności dla połączenia Dunaj – Odra – Łaba,

• Rozpoczęcie prac nad Strategiczną Oceną Oddziaływania na Środowisko dla projektu programu Odrzańskiej Drogi Wodnej,

• Konsultacje z interesariuszami oraz współpraca z partnerami zagranicznymi,

• Współpraca z Komisją Europejską (DG MOVE, DG ENVI, Sek.PWRS).

Dyskusji poddano kwestie planowanej budowy Kanału Śląskiego i polskiego odcinka kanału Koźle – Ostrawa. Zwrócono również uwagę na konieczność przygotowania odpowiednich rządowych dokumentów strategicznych i planistycznych z wyprzedzeniem wystarczającym na wprowadzenie odpowiednich zapisów do dokumentów opracowywanych i przyjmowanych przez samorządy. Dokumenty, które zostały opracowane dotychczas, nie pozwalają na wprowadzenie odpowiednich zmian np. w planach zagospodarowania przestrzennego czy strategii województwa.

Odrębną część spotkania poświęcono inicjatywie obchodzenia roku 2018 jako samorządowego Roku Odry. Ideą tego pomysłu jest wspólne działanie wszystkich województw położonych w dorzeczu Odry w celu pełniejszego wykorzystania szans rozwojowych związanych z położeniem nad tą piękną rzeką. Joanna Przybyszewska, członkini Zespołu i równocześnie Pełnomocnik Zarządu Województwa Dolnośląskiego ds. Rzeki Odry przedstawiła obszerną informację dotyczącą tej inicjatywy, regionów, które wzięły w niej udział oraz planowanych działań. Są to zarówno konkursy dla samorządów lokalnych wspierające rozwój infrastruktury związanej z rzeką (mariny, nabrzeża, obiekty turystyczne), jak i imprezy: koncerty, spływy, konferencje.

Zespół doradczy ds. rozwijania żeglugi śródlądowej na terenie województwa śląskiego został powołany przez Marszałka Województwa Śląskiego. Podstawowym jego zadaniem jest zapewnienie samorządowi województwa śląskiego informacji dotyczącej żeglugi śródlądowej i innych aspektów gospodarki wodnej w województwie oraz przedstawianie propozycji podejmowania działań w tej dziedzinie.
Zobacz również

więcej w kategorii: gospodarka

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie