Województwo Śląskie

Procedury w urzędzie

Procedura urzędowa

Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18 % alkoholu
Marszałek Województwa wydaje zezwolenia na:

a) obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo,
b) obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu,z wyjątkiem piwa,

na mocy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. 2007 rok, Nr 70, poz. 473 z późn. zm.).

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie