Województwo Śląskie

Procedury w urzędzie

Procedura urzędowa

Zgłoszenie zbiórki publicznej

Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz.U.2014.498)
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących zbiórek publicznych
(Dz.U.2014.833)
link: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/498
Od 18 lipca 2014 r. została wprowadzona nowa forma zgłaszania zbiórek publicznych i nie wydaje się już urzędowych zgód na przeprowadzenie zbiórki. Dotychczas wymagane pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej zastąpione zostało tzw. zgłoszeniem zbiórki, które prowadzone jest wyłącznie w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Preferowana jest elektroniczna forma zgłaszania zbiórek publicznych z wykorzystaniem gotowych formularzy zamieszczonych na ogólnopolskim portalu zbiórki.gov.pl
Zgłoszenie, aktualizację danych i sprawozdanie ze zbiórki wysyła się elektronicznie z użyciem profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego przeznaczonego do kontaktu z administracją. Założenie i korzystanie z profilu zaufanego jest całkowicie bezpłatne i odbywa się poprzez portal ePUAP.gov.pl
Zniesiona została również opłata skarbowa za zbiórki publiczne oraz obowiązek publikacji sprawozdań w prasie.

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie