Województwo Śląskie

Obwieszczenia

Obwieszczenie nr znak OS.UI.7624-90/08 z dnia 6 listopada 2008

o uzgodnieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie kopalin ze złoża węgla Byczyna na terenie miasta Jaworzno"

Na podstawie art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 25 z 2008 r., poz. 150 z póĽn. zm.), w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

Obwieszczenie nr OS.UI.7624-48/08 z dnia 19 czerwca 2008

uzgodnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie kopalin ze złoża węgla Byczyna na terenie miasta Jaworzno"

Na podstawie art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150)

Obwieszczenie nr OS.UI.7624-45/08 z dnia 4 czerwca 2008

odmowa uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie kopalin ze złoża węgla Byczyna na terenie miasta Jaworzno"

Na podstawie art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 25 z 2008 r., poz. 150), w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

Obwieszczenie nr OS.UI.7624-25/08 z dnia 8 kwietnia 2008

uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:„Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 220 kV Byczyna o rozdzielnię 400 kV, przy ul. Rapackiego w Jaworznie”

Na podstawie art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 25 z 2008 r., poz. 150), w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

Obwieszczenie nr OS.UI.7624-8/08 z dnia 12 marca 2008

uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu użytkowania obiektów budowlanych i placów składowych na zakład demontażu pojazdów i punkt skupu złomu” w Dąbrowie Górniczej przy ul. Łaskowej 140

Na podstawie art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 25 z 2008 r., poz. 150), w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

Obwieszczenie nr OS.WS.76370-13/08 z dnia 21 lutego 2008

podanie do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód oraz wykonanie urządzeń wodnych dla inwestycji związanej z budową południowej obwodnicy miasta Siewierz w ciągu drogi krajowej Nr 78.

Na podstawie art. 127 ust. 6 i ust. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z póĽn. zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

Obwieszczenie nr OS.UI.7624-1.2/08 z dnia 8 lutego 2008

uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:„Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego (polder przepływowy) w m. Krzanowice”

Na podstawie art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. Nr 129 z 2006 r., poz. 902.) w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie