Województwo Śląskie

Konsultacje społeczne

Podział konsultacji: ogłoszone | trwające | zakończone |

Informacja o poddaniu konsultacjom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z póĽn. zm.) oraz Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2018 na terenie województwa śląskiego.

Informacja o poddaniu konsultacjom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z póĽn. zm.) oraz Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2018 na terenie województwa śląskiego.

Termin trwania konsultacji: od 30-01-2018 do 12-02-2018

Informacja o poddaniu konsultacjom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z póĽn. zm.) oraz Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zakazu utrzymywania pszczół syntetycznej linii Buckfast na terenie województwa śląskiego.

Informacja o poddaniu konsultacjom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z póĽn. zm.) oraz Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zakazu utrzymywania pszczół syntetycznej linii Buckfast na terenie województwa śląskiego.

Termin trwania konsultacji: od 15-01-2018 do 13-02-2018

Konsultacje społeczne „Ram finansowych Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020. Aktualizacja 2018"

Konsultacje społeczne „Ram finansowych Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020. Aktualizacja 2018"

Termin trwania konsultacji: od 27-11-2017 do 31-12-2017

Informacja o poddaniu konsultacjom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Samorządu Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”. Czas trwania konsultacji: 21.09.2017 r. – 05.10.2017 r.

Informacja o poddaniu konsultacjom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Samorządu Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”. Czas trwania konsultacji: 21.09.2017 r. – 05.10.2017 r.

Termin trwania konsultacji: od 20-09-2017 do 05-10-2017

Informacja o poddaniu konsultacjom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia „Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji”.

Informacja o poddaniu konsultacjom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia „Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji”.

Termin trwania konsultacji: od 18-09-2017 do 18-10-2017

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty - III edycja realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty - III edycja realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Termin trwania konsultacji: od 14-07-2017 do 27-07-2017

Konsultacje projektu Koncepcji polityki i przeciwdziałania negatywnym zmianom demograficznym, depopulacji i starzeniu się społeczeństwa w województwie śląskim

Konsultacje projektu Koncepcji polityki i przeciwdziałania negatywnym zmianom demograficznym, depopulacji i starzeniu się społeczeństwa w województwie śląskim

Termin trwania konsultacji: od 07-06-2017 do 12-07-2017

Konsultacje Programu Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim 2020+ wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Konsultacje Programu Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim 2020+ wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Termin trwania konsultacji: od 05-05-2017 do 12-06-2017

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z póĽn. zm.) projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wykonania ,,Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022”

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z póĽn. zm.) projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wykonania ,,Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022”

Termin trwania konsultacji: od 28-03-2017 do 06-04-2017

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu statutu Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. St. Hadyny w Koszęcinie

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu statutu Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. St. Hadyny w Koszęcinie

Termin trwania konsultacji: od 24-03-2017 do 06-04-2017

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie