Województwo Śląskie

Strategia Rozwoju Sportu

Strategia Rozwoju Sportu - uchwalona

Uzasadnienie i podsumowanie strategii


Strategia Rozwoju Sportu w Województwie Śląskim do roku 2020

Uchwała sejmiku nr IV/19/3/2012 z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie
przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Województwie Śląskim do roku 2020

Dostrzegając znaczącą rolę sportu w życiu społeczno-gospodarczym Zarząd Województwa Śląskiego zdecydował o opracowaniu Strategii Rozwoju Sportu w Województwie Śląskim do roku 2020, która ma na celu stworzenie ram dla rozwoju sportu w regionie. Intencją tego dokumentu jest intensyfikacja korzyści społecznych osiąganych poprzez sport przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów związanych z zagrożeniami.Konsultacje społeczne

Wszelkie uwagi, opinie i wnioski do projektu Strategii można zgłaszać do 30 września 2011


Strategia Rozwoju Sportu w Województwie Śląskim do roku 2020

Zarząd Województwa Śląskiego przystąpił do opracowania projektu Strategii Rozwoju Sportu w Województwie Śląskim do roku 2020 określając uchwałą Nr 1099/375/III/2010 z dnia 13 maja zasady, tryb i harmonogram przygotowania tego dokumentu.


Założenia Programowe Strategii

8 lutego 2011 Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę Nr 255/18/IV/2011 przyjmując Założenia Programowe Strategii Rozwoju Sportu w Województwie Śląskim do roku 2020.


Zasady i tryb opracowania strategii

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 2818/421/III/2010 z 26 października 2010


Harmonogram prac nad strategią

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 3257/101/IV/2011 z 29 listopada 2011


Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie