Województwo Śląskie

Strategia „Śląskie 2020+”

Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego ŚLĄSKIE 2020+

Dokument uchwalony przez Sejmik Województwa Śląskiego

Radni przyjęli Strategię Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2020+". Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego Nr IV/38/2/2013 z dnia 1 lipca 2013 r.

Planowanie rozwoju jest jednym z kluczowych zadań, jakie ustawowo zostały przypisane samorządowi województwa. Opracowuje on strategię, stanowiącą zapis świadomych wyborów społeczności regionu, zorientowanych na rozwiązanie głównych problemów i utrzymanie województwa na ścieżce trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz podnoszenie konkurencyjności regionu.

Dokument, będący aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020", uchwalonej przez Sejmik Województwa Śląskiego 17 lutego 2010 roku, stanowi plan samorządu województwa określający wizję rozwoju, cele oraz główne sposoby ich osiągania w kontekście występujących uwarunkowań w perspektywie 2020 roku.Sprawozdanie z konsultacji społecznych

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą Nr 1128/258/IV/2013 z dnia 28.05.2013 roku przyjął sprawozdanie z przebiegu i wyników  konsultacji społecznych wraz z propozycją rozstrzygnięcia nadesłanych uwag dla projektu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2020+" wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko


Konferencja w Sali Sejmu Śląskiego

Cele i kierunki rozwoju województwa śląskiego do roku 2020


Cele i kierunki rozwoju województwa śląskiego do roku 2020

Konferencja w ramach trwających konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2020+"


Śląskie 2020 - Aktualizacja Strategii

Zarząd Województwa Śląskiego rozpoczął prace nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020".


Stan prac nad aktualizacją

W 2013 roku kontynuowane są prace związane z aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020".


Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne prowadzone w ramach prac nad projektem aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa


Poprzednie etapy konsultacji

Konsultacje społeczne prowadzone w ramach przygotowania aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa


Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie