Województwo Śląskie

Rozwój Parku Śląskiego

Plan wsparcia i zarządzania rozwojem Parku Śląskiego

Samorząd Województwa Śląskiego w lipcu 2005 roku Województwo Śląskie stał się właścicielem większościowego pakietu akcji Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku S.A. Pod koniec 2005 roku przystąpiono do opracowania Programu Modernizacji Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku. Dokument zawierający koncepcję programową dla Parku został przyjęty przez Sejmik Województwa Śląskiego 12 czerwca 2006 roku. Program Modernizacji Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. J. Ziętka obejmował swym zakresem wymiary: społeczny, ekonomiczny, organizacyjny i przestrzenny oraz wyznaczał kierunki rozwoju Parku, zasady zarządzania jego rozwojem, kształtowania tej przestrzeni wraz ze wskazaniem projektów realizacyjnych służących jego modernizacji.

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 144//169/V/2017 z dnia 31.01.2017 r. przyjął „Plan wsparcia i zarządzania rozwojem Parkiem Śląskim” mający na celu aktualizację zapisów odnośnie warstwy strategicznej, dostosowania systemu wdrażania do zmieniających się warunków oraz weryfikację działań w ramach wypracowanej listy projektów. Niniejszy dokument nie jest programem w rozumieniu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, natomiast stanowi koncepcję działań Zarządu Województwa na rzecz rozwoju Parku Śląskiego.Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie