Województwo Śląskie

Kalendarz wydarzeń

Kalendarz wydarzeń na okres od 22-5-2006 do 27-5-2006


Poniedziałek, 22 maja 2006

godz. 11:00

XLVIII sesja Sejmiku Województwa Śląskiego.

W czasie posiedzenia przedstawione zostaną informacje Prokuratora Apelacyjnego i Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji nt. stanu bezpieczeństwa publicznego w Województwie Śląskim w 2005 roku oraz informacja o działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

W porządku obrad przewidziano także podjęcie uchwał m.in. w sprawie:

  • przyjęcia projektu Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego na lata 2006 - 2010,
  • apelu skierowanego do Prezesa Rady Ministrów dotyczącego zniesienia barier w dostępności środków pomocowych z funduszy unijnych dla producentów rolnych, prowadzących działalność w specyficznych warunkach województwa śląskiego,
  • uchwalenia Wojewódzkiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej z uwzględnieniem dofinansowania przez Ministra Sportu na rok 2006,
  • zadań, na które Województwo Śląskie przeznacza w roku 2006 środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Porządek sesji

Sala Sejmu Śląskiego, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

godz. 13:00

Spotkanie z Ambasadorem Francji Pierre'em Menat'em.

W spotkaniu uczestniczyć będzie wicemarszałek Sergiusz Karpiński.

Hotel Monopol, Dworcowa 5, Katowice

Wtorek, 23 maja 2006

godz. 8:30

Posiedzenie Zarządu Województwa Śląskiego.

Sala Posiedzeń Zarządu (292), budynek Urzędu Marszałkowskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

godz. 10:00

Wicemarszałek Sergiusz Karpiński spotka się z Ambasadorem Chińskiej Republiki Ludowej Yuan Guisen.

Spotkanie będzie jednym z punktów wizyty ambasadora w regionie. Yuan Guisen spotka się także m.in. z rektorem Uniwersytetu Śląskiego Januszem Janeczkiem i rektorem Akademii Sztuk Pięknych Marianem Oslislo.

Sala Posiedzeń Zarządu (292), budynek Urzędu Marszałkowskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

godz. 12:30

Trzecie posiedzenie Komitetu Sterującego ds. Opracowania Programu Modernizacji Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku (WPKiW) w Chorzowie.

W czasie spotkania przedstawiony zostanie stan prac nad programem. W obradach udział weźmie wicemarszałek Sergiusz Karpiński i członek Zarządu Marian Jarosz.

Sala Błękitna, budynek Urzędu Marszałkowskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

godz. 14:00

Posiedzenie Komitetu Sterującego Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego.

W czasie spotkania omawiane zostaną kwestie innowacji zawarte w projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Obradom przewodniczyć będzie członek Zarządu Marian Jarosz.

Sala Błękitna, budynek Urzędu Marszałkowskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

godz. 14:00

Spotkanie dyrektorów Wojewódzkich Szpitali Specjalistycznych.

W spotkaniu uczestniczyć będzie wicemarszałek Sergiusz Karpiński.

Sala 275, budynek Urzędu Marszałkowskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

godz. 18:00

Sesja Oddziału Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Spotkanie jest częścią V Katowickich Dni Elektryki. W uroczystości uczestniczyć będzie członek Zarządu Marian Jarosz.

Program V Katowickich Dni Elektryki (strona SEP Katowice)

Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego, Rynek 2, Katowice

Środa, 24 maja 2006

godz. 10:00

Konferencja "Ekologiczne Paliwo Węglowe - szansa czy zagrożenie dla naszego regionu".

W spotkaniu uczestniczyć będzie członek Zarządu Marian Jarosz.

Program konferencji

Sala Marmurowa, budynek Urzędu Marszałkowskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

godz. 14:00

Spotkanie Zespołu koordynacyjnego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w regionie.

W spotkaniu uczestniczyć będzie wicemarszałek Sergiusz Karpiński.

Sala 275, budynek Urzędu Marszałkowskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Czwartek, 25 maja 2006

godz. 8:30

Posiedzenie Zarządu Województwa Śląskiego.

Sala Posiedzeń Zarządu (292), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

godz. 15:30

Jubileusz 15-lecia Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Sosnowcu.

W uroczystości udział weźmie wicemarszałek Sergiusz Karpiński.

Zamek Sielecki, ul. Zamkowa 2, Sosnowiec

Piątek, 26 maja 2006

godz. 9:00

Konferencja naukowa-techniczna "Problematyka budowy i eksploatacji autostrady A-1 na odcinku Sośnica-Gorzyczki w świetle wymogów ochrony środowiska i uwarunkowań górniczych".

W otwarciu konferencji udział weźmie członek Zarządu Marian Jarosz.

Hotel "Diament", ul. Leśna 4, Jastrzębie Zdrój

godz. 10:00

Seminarium "Świat akademicki i świat biznesu - światy współzależności, światy równoległe".

Organizatorem spotkania jest Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach. W konferencji uczestniczyć będzie członek Zarządu Marian Jarosz.

WSZiNS, ul. Ciasna 3, Tychy

Sobota, 27 maja 2006

godz. 11:00

Promocja doktorów habilitowanych i doktorantów Politechniki Śląskiej.

W uroczystości uczestniczyć będzie członek Zarządu Marian Jarosz.

Centrum Edukacyjno-Kongresowe, ul. Konarskiego 18b, Gliwice

godz. 18:00

Benefis Czesława Stopki

Przedstawienie "Intryga i miłość" Fryderyka Schillera z okazji 50-lecia pracy artystycznej Czesława Stopki.

Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego, Rynek 2, Katowice

Ostatnia aktualizacja: 22-05-2006 13:59:32

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie