Województwo Śląskie

Kalendarz wydarzeń

Kalendarz wydarzeń na okres od 7-8-2006 do 11-8-2006


Poniedziałek, 7 sierpnia 2006

godz. 10:00

Posiedzenie Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Regionu.

RKS zarekomenduje Zarządowi Województwa Śląskiego listy rankingowe dla projektów w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego na lata 2005-2006 oraz listy dla działania 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich". Członkowie komitetu zapoznają się także z informacją nt. stanu prac nad "Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013". Obrady poprowadzi członek Zarządu Wiesław Maras.

Sala Błękitna, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

godz. 10:00

Posiedzenie komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora Instytucji Filmowej Silesia-Film.

Obradom przewodniczyć będzie wicemarszałek Sergiusz Karpiński.

Sala 287, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Wtorek, 8 sierpnia 2006

godz. 8:30

Posiedzenie Zarządu Województwa Śląskiego.

Sala Posiedzeń Zarządu (292), Urząd Marszałkowski, ul. Ligonia 46, Katowice

godz. 10:00

Podsumowanie rocznego członkostwa Powiatu Pszczyńskiego w Śląskiej Organizacji Turystycznej.

W programie spotkania z gospodarzami Ziemi Pszczyńskiej i kierownictwem organizacji promocyjnych i turystycznych jest m.in. prezentacja nowej ścieżki dydaktycznej przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Jankowicach oraz rozmowy na temat utworzenia muzeum z prywatnych kolekcji maszyn rolniczych i sprzętu wsi pszczyńskiej. W spotkaniach uczestniczyć będzie wicemarszałek Jan Grela.

Starostwo Powiatowe, ul. 3 Maja 10, Pszczyna

godz. 14:30

Spotkanie z kierownictwem firmy "Stadler Rail AG" związane z podpisaniem umowy na dostawę 4 pojazdów szynowych dla Województwa Śląskiego oraz 10 dla Województwa Mazowieckiego.

W spotkaniu uczestniczyć będzie m.in. prezes "Stadler Rail" Peter Spuhler oraz członek Zarządu Wiesław Maras.

Restauracja "Belvedere", ul. Agrykola 1, Warszawa

Środa, 9 sierpnia 2006

godz. 10:00

Posiedzenie komisji konkursowej opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów Województwa Śląskiego dla uczniów i studentów.

Obradom przewodniczyć będzie wicemarszałek Sergiusz Karpiński.

Sala 488, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Czwartek, 10 sierpnia 2006

godz. 8:30

Posiedzenie Zarządu Województwa Śląskiego.

Sala Posiedzeń Zarządu (292), Urząd Marszałkowski, ul. Ligonia 46, Katowice

Ostatnia aktualizacja: 07-08-2006 15:06:37

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie