Województwo Śląskie

Kalendarz wydarzeń

Kalendarz wydarzeń na okres od 28-8-2006 do 1-9-2006Poniedziałek, 28 sierpnia 2006

godz. 11:00

51 sesja Sejmiku Województwa Śląskiego.

W porządku obrad przewidziano podjęcie uchwał m.in. w sprawie:

  • przyjęcia "Strategii rozwoju kultury w Województwie Śląskim na lata 2006-2020".
  • aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Śląskiego,
  • objęcia przez Województwo Śląskie 500.000 akcji Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. J. Ziętka w Chorzowie za kwotę 5.000.000 zł.,
  • udzielania stypendiów dla uczniów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa.

Porządek sesji zamieszczono na stronie internetowej Województwa Śląskiego.

Sala Sejmu Śląskiego, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Wtorek, 29 sierpnia 2006

godz. 8:30

Posiedzenie Zarządu Województwa Śląskiego.

Sala Posiedzeń Zarządu (292), Urząd Marszałkowski, ul. Ligonia 46, Katowice

godz. 12:00

Posiedzenie Komitetu Organizacyjnego meczu eliminacyjnego Mistrzostw Europy Polska- Portugalia w dniu 11 października 2006.

W spotkaniu udział weźmie wicemarszałek Województwa Śląskiego Jan Grela.

Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sportu "Stadion Śląski", ul. Katowicka 10, Chorzów.

30 - 31 sierpnia 2006

Wicemarszałek Sergiusz Karpiński przebywać będzie z delegacją w Północnej Nadrenii-Westfalii.

Celem wyjazdu jest zapoznanie się z niemieckimi doświadczeniami w zagospodarowaniu terenów poprzemysłowych oraz planowaniu przestrzennemu w zakresie muzealnictwa w aspekcie budowy Nowego Muzeum Śląskiego. W czasie dwudniowych rozmów poruszone zostaną także kwestie zarządzania parkami rozrywki w kontekście modernizacji WPKiW.

Północna Nadrenia-Westfalia, Niemcy

Środa, 30 sierpnia 2006

godz. 11:00

Wręczenie stypendiów Województwa Śląskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów i studentów.
Stypendia wręczy marszałek Michał Czarski.

Sala Audytoryjna, Biblioteka Śląska, pl. Rady Europy 1, Katowice

godz. 12:00

Spotkanie robocze nt. kluczowych projektów w indykatywnym planie inwestycyjnym, będącym załącznikiem do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Obradom przewodniczyć będzie marszałek Michał Czarski. W obradach udział wezmą prezydenci największych miast regionu.

Sala Szara (275), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Czwartek, 31 sierpnia 2006

godz. 8:30

Posiedzenie Zarządu Województwa Śląskiego.

Sala Posiedzeń Zarządu (292), Urząd Marszałkowski, ul. Ligonia 46, Katowice

godz. 9:00

Spotkanie "Dlaczego warto inwestować na Śląsku?".

Tematem dyskusji będą plany dotyczące rozwoju Województwa Śląskiego oraz możliwości inwestycyjnych w regionie. Spotkanie wpisuje się w cykl rozmów organizowanych przez Brytyjsko-Polską Izbę Handlową z czołowymi politykami i liderami przemysłu z naszego regionu.

Almi Cafe, ul Chorzowska, Katowice

Piątek, 1 września 2006

godz. 18:00

Obchody Dnia Energetyka 2006 organizowane przez Południowy Koncern Energetyczny.

W uroczystości udział weźmie członek Zarządu Marian Jarosz.

Teatr Śląski, Rynek 2, Katowice

Sobota, 2 września 2006

godz. 10:00

Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie 2006

W programie obchodów znajduje się otwarcie XV Krajowej Wystawy Rolniczej, VII Dni Europejskiej Kultury Ludowej, III Ogólnopolskiego Konkursu Sztuki Ludowej.

W uroczystości otwarcia udział wezmą Marszałek Województwa Śląskiego Michał Czarski oraz Wicemarszałek Jan Grela.

Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64.

godz. 13:00

"Piknik Paryski" organizowany przez Lożę Katowicką Business Center Club.

Impreza połączona będzie z finałem konkursu Cezary Śląskiego Biznesu 2006. W spotkaniu uczestniczyć będą wicemarszałek Sergiusz Karpiński oraz członek Zarządu Marian Jarosz.

Zameczek Myśliwski, Promnice

godz. 18:00

Gala Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach.

W uroczystości udział weźmie członek Zarządu Marian Jarosz.

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury (Zamek), ul. Zamkowa 10, Toszek

Ostatnia aktualizacja: 29-08-2006 15:01:46

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie