Województwo Śląskie

Kalendarz wydarzeń

Kalendarz wydarzeń na okres od 22-10-2007 do 26-10-2007


Poniedziałek, 22 października 2007

godz. 9:00

Posiedzenie Zarządu Województwa Śląskiego.

Sala Posiedzeń Zarządu (292), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Wtorek, 23 października 2007

godz. 11:00

Wręczenie Nagród im. Karola Miarki.

W roku bieżącym nagrodę otrzymają trzy osoby z Województwa Śląskiego oraz dwie z Opolskiego. Uroczystość odbędzie się po raz 25. Nagrody są uhonorowaniem działalności osób upowszechniających kulturę i naukę oraz wnoszących trwałe, humanistyczne wartości do kultury narodowej. W uroczystości uczestniczyć będą Marszałek Janusz Moszyński oraz wicemarszałek Grzegorz Szpyrka.

Biblioteka Śląska, pl. Rady Europy 1, Katowice

godz. 11:00

Spotkanie z okazji zakończenia realizacji inwestycji "Likwidacja ogrzewania piecowego w centrum Leszczyn".

Wartość projektu wyniosła 33,6 mln złotych. Zadanie zostało dofinansowane m.in. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (9,1mln zł). W uroczystości uczestniczyć będzie członek Zarządu Jarosław Kołodziejczyk. Organizatorem spotkania jest Urząd Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Dom Kultury, ul. Ligonia 2, Czerwionka-Leszczyny

godz. 17:00

Wręczenie statuetek śląskiej edycji ogólnopolskiego rankingu Liderzy Eksportu.

Organizatorem spotkania jest World-Connect. W uroczystości uczestniczyć będzie członek Zarządu Jarosław Kołodziejczyk

Strona internetowa konkursu


Sala Marmurowa, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

24-25 października 2007

Szkolenie członków Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach.

Spotkanie poświęcone będzie bezpieczeństwu na drogach regionu, edukacji w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz pozyskiwaniu funduszy europejskich na programy dotyczące bezpieczeństwa drogowego. W szkoleniu uczestniczyć będzie członek Zarządu Jarosław Kołodziejczyk.

Hotel Gawra, ul. Górnośląska 44, Wisła

24-27 października 2007

Marszałek Janusz Moszyński uda się z misją gospodarczą do Maroka.

Impreza organizowana jest przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach. W programie przewidziano prezentacje potencjału gospodarczego regionu oraz udział w seminarium w Izbie Handlu, Przemysłu i Usług w Casabalnce.

Casablanca, Maroko

Piątek, 26 października 2007

godz. 10:00

Posiedzenie Zespołu ds. Wdrażania i Monitoringu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020.

W czasie obrad przedstawiony zostanie Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego. W spotkaniu udziel weźmie wicemarszałek Sławomir Kowalski.

Sala Szara, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

godz. 10:30

Posiedzenie grupy roboczej Konwentu Marszałków Województw RP ds. Regionalnych Systemów Innowacji.

W czasie spotkania przedstawiona zostanie m.in. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego oraz doświadczenia zagranicznych ekspertów w tej dziedzinie. W obradach uczestniczyć będzie członek Zarządu Jarosław Kołodziejczyk.

Sala Marmurowa, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Ostatnia aktualizacja: 25-10-2007 13:48:43

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie