Województwo Śląskie

Kalendarz wydarzeń

Kalendarz wydarzeń na okres od 26-10-2009 do 31-10-2009


Poniedziałek, 26 października 2009

godz. 11:00

Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę hali sportowej przy Gimnazjum w Lelowie.

W uroczystości udział weźmie członek zarządu Mariusz Kleszczewski.

Gimnazjum, ul. Szczekocińska 41, Lelów

27-29 października 2009

Konferencja "Zintegrowany Transport publiczny w obsłudze miast i regionów - PublicTrans 2009".

Organizatorami spotkania są: Politechnika Krakowska, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Gdański, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Radomiu oraz Forum Transportu Szynowego. W obradach udział weźmie członek Zarządu Piotr Spyra.

Program konferencji na stronie organizatora.

OW MSWiA "Dafne", ul. Jagiellońska 30, Zakopane

Wtorek, 27 października 2009

godz. 8:30

Posiedzenie Zarządu Województwa Śląskiego.

Sala Posiedzeń Zarządu (292), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Spotkanie bez udziału mediów

godz. 17:00

"Wieczór z Wojciechem Korfantym" w Warszawie.

Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej - poświęconej Wojciechowi Korfantemu - na budynku dawnego szpitala św. Józefa w Warszawie, miejscu śmierci Korfantego (ul. Hoża 75/78).

O godz. 18:00 zaplanowano promocję książki Jana F. Lewandowskiego "Wojciech Korfanty" oraz koncert Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk".

Muzeum kolekcji im. Jana Pawła II, pl. Bankowy 1, Warszawa

Środa, 28 października 2009

godz. 9:45

Międzynarodowa konferencja "Europejskie wzorce kompleksowego urządzania obszarów wiejskich".

Konferencja organizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego dotyczyć będzie kwestii scalania gruntów. W obradach udział weźmie wicemarszałek Adam Stach.

Centrum Kongresowe Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, al. 29 Listopada 46

godz. 10:00

Konferencja "Śląska Regionalna Sieć Szerokopasmowa".

W czasie spotkania przedstawiona zostanie koncepcja budowy sieci szkieletowej w Województwie Śląskim. Obrady otworzy marszałek Bogusław Śmigielski. Organizatorem spotkania jest Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego.

Aula nr 1, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Śląski, ul. Bankowa 11b, Katowice

godz. 13:00

Symboliczne rozpoczęcie prac modernizacyjnych na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

W uroczystości udział weźmie marszałek Bogusław Śmigielski, prezydenci okolicznych miast oraz przedstawiciele wykonawcy i inżyniera kontraktu.

Sala konferencyjna, Stadion Śląski, WPKiW, Chorzów

Spotkanie otwarte dla mediów

godz. 13:00

Wicemarszałek Zbyszek Zaborowski spotka się z Konsulem Generalnym Niemiec we Wrocławiu Berhardem Brasackiem.

Spotkanie ma charakter kurtuazyjny.

Sala Posiedzeń Zarządu (292), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Czwartek, 29 października 2009

godz. 8:30

Posiedzenie Zarządu Województwa Śląskiego.

Sala Posiedzeń Zarządu (292), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Spotkanie bez udziału mediów.

Piątek, 30 października 2009

godz. 10:00

Podpisanie wniosku dotyczącego projektu systemowego "Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego" realizowanego w ramach Podziałania 8.2.2 "Regionalne Strategie Innowacji" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Do współpracy w ramach realizacji projektu samorząd Województwa zaprosił Akademię Ekonomiczną im. Karola Adamieckiego, Akademię Sztuk Pięknych z Katowic, Politechnikę Śląską oraz Główny Instytut Górnictwa.
Wniosek o dofinansowanie podpiszą marszałek Bogusław Śmigielski oraz przedstawiciele pozostałych instytucji realizujących projekt.

Sala Błękitna, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Spotkanie otwarte dla mediów

godz. 10:00

Podsumowanie XV edycji "Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2009".

W czasie uroczystości członek Zarządu Mariusz Kleszczewski wręczy puchary laureatom turnieju z Województwa Śląskiego.

Sala Marmurowa, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Spotkanie otwarte dla mediów

godz. 13:00

W przededniu Wszystkich Świętych członkowie Zarządu Województwa Śląskiego złożą kwiaty i zapalą znicze na grobach osób zasłużonych - powstańców śląskich, żołnierzy, działaczy społecznych i samorządowych, policjantów oraz więźniów obozów koncentracyjnych.

godz. 13:00
Pomnik upamiętniający 65 ofiar katastrofy budowlanej z 28 stycznia 2006.
Międzynarodowe Targi Katowickie, Chorzów

godz. 13:30
Grobowce Biskupów Katowickich.
Archikatedra Chrystusa Króla, Katowice

godz. 13:50
Pomnik Męczeństwa Więźniów Hitlerowskich Obozów Koncentracyjnych, tablica upamiętniającą Henryka Sławika oraz mogiły Stanisława Ligonia, Arki Bożka i Obrońców Katowic.
Cmentarz, ul. Sienkiewicza, Katowice

godz. 14:15
Groby Wojciecha Korfantego, Józefa Rymera i Jerzego Ziętka oraz Pomnik Ofiar Sybiru.
Cmentarz, ul. Francuska, Katowice

godz. 14:35
Grób Nieznanego Policjanta Polskiego.
Komenda Wojewódzka Policji, Katowice

godz. 14:50
Pomnik Nieznanych Żołnierzy Polskich i Powstańców Śląskich, kwatera, gdzie spoczywają żołnierze alianccy oraz groby Roberta Oszki i Stanisława Mastalerza.
Cmentarz Garnizonowy, Katowice

godz. 15:10
Mogiła Harcerzy i Powstańców Śląskich Obrońców Katowic 1939 oraz Pomnik Nagrobny Żołnierzy Organizacji Niepodległościowych 1945-1956.
Cmentarz, Katowice - Panewniki

Groby osób zasłużonych w Bielsku-Białej, Częstochowie i Pszczynie odwiedzą w tym czasie przedstawiciele Zarządu Województwa Śląskiego.

Ostatnia aktualizacja: 26-10-2009 13:35:09

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie