Województwo Śląskie

Kalendarz wydarzeń

Kalendarz wydarzeń na okres od 8-3-2010 do 14-3-2010


8 – 9 marca 2010

Kongres XX lat Samorządu Terytorialnego

W programie obrad przewidziano m.in. otwarte zgromadzenie związków samorządowych na szczeblu krajowym, wręczenie nagród im. Franciszki Cegielskiej oraz panele dyskusyjne. W obradach udział weźmie marszałek Województwa Śląskiego Bogusław Śmigielski.

Centrum Kongresowe Międzynarodowych Targów Poznańskich, Poznań

Poniedziałek, 8 marca 2010

godz. 12:00

Wręczenie wyróżnień Lady D. dla niepełnosprawnych pań szczególnie aktywnych społecznie. Tytuł jest skrótem od angielskiego wyrażenia „Lady Disabled” (Dama Niepełnosprawna).

Uroczystości towarzyszyć będzie wernisaż wystawy fotograficznej Marty Pruskiej „Patrzeć z nadzieją”, poświęconej dzieciom z porażeniem mózgowym. Wyróżnienia są przyznawane z inicjatywy posła Marka Plury, przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych. W uroczystościach udział weźmie członek Zarządu Województwa Śląskiego Mariusz Kleszczewski.

Biblioteka Śląska, Plac Rady Europy 1, Katowice.

Wtorek, 9 marca 2010

godz. 8:30

Posiedzenie Zarządu Województwa Śląskiego.

Sala Posiedzeń Zarządu (292), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Spotkanie bez udziału mediów.

godz. 10:00

Konferencja „Równość szans kobiet i mężczyzn w Europejskim Funduszu Społecznym”.

Spotkanie poświęcone będzie realizowaniu przez Województwo Śląskie europejskiej polityki równości płci.

Więcej o konferencji
na stronie EFS.

Kinoteatr RIALTO, ul. Św. Jana 24, Katowice

godz. 11:00

Konferencja „Invest in Silesia – nowa jakość w promocji gospodarczej województwa”.

W czasie spotkania odbędzie się prezentacja projektu „Budowa zintegrowanego systemu informowania o możliwościach inwestycyjnych w Województwie Śląskim”. Projekt, który zostanie oparty o istniejące elementy infrastruktury będzie polegał na opracowaniu na tej bazie koncepcji i przeprowadzeniu kampanii promocyjnej. Jej celem będzie kształtowanie i utrzymywanie wizerunku Województwa Śląskiego jako regionu atrakcyjnego gospodarczo i inwestycyjnie. W obradach uczestniczyć będzie wicemarszałek Zbyszek Zaborowski.

Program konferencji

Sala Marmurowa (Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice).

10 – 14 marca 2010

Międzynarodowe Targi Turystyczne ITB 2010 w Berlinie

Jest to największa i jedna z ważniejszych światowych imprez turystycznych. Na tym forum międzynarodowym Śląska Organizacja Turystyczna będzie promować województwo śląskie. W otwarciu Targów udział weźmie wicemarszałek Zbyszek Zaborowski.

Więcej o Targach

Środa, 10 marca 2010

godz. 13:00

15- lecie samorządności Gminy Chełm Śląski.

W uroczystości uczestniczyć będzie członek Zarządu Województwa Piotr Spyra.

Gminna Świetlica Środowiskowa, ul. Owocowa 10, Chełm Śląski

Czwartek, 11 marca 2010

godz. 8:30

Posiedzenie Zarządu Województwa Śląskiego.

Sala Posiedzeń Zarządu (292), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Spotkanie bez udziału mediów.

Piątek, 12 marca 2010

godz. 15:30

Wręczenie wyróżnień w konkursie „Sukces na Śląsku”.

W uroczystości zorganizowanej przez Śląskie Stowarzyszenie Menedżerów udział weźmie wicemarszałek Zbyszek Zaborowski.

Sala Marmurowa, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Ostatnia aktualizacja: 08-03-2010 12:53:16

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie