Województwo Śląskie

Kalendarz wydarzeń

Kalendarz wydarzeń na okres od 1-7-2013 do 7-7-2013


Poniedziałek, 1 lipca 2013

godz. 9.00

XXXVIII Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego.

W czasie obrad omówiona zostanie sytuacja na rynku pracy w Województwie Śląskim. Przedstawiona zostanie także informacja nt. aktualnego stanu prac nad Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz informacja o realizacji programu obchodów Roku Kardynała Augusta Hlonda za I półrocze 2013 roku.

W programie obrad przewidziano podjęcie uchwał m.in. w sprawie:

  • przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego Śląskie 2020+,
  • przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu Nauka drogą do sukcesu na Śląsku – V edycja,
  • udzielenia pomocy finansowej dla gmin na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla ochotniczych straży pożarnych w województwie śląskim,
  • utworzenia przez Województwo Śląskie jednoosobowej spółki pod firmą Stadion Śląski spółka z o.o.,
  • przekształceń w jednostkach służby zdrowia,
  • przyjęcia projektów statutów jednostek kultury.

Porządek sesji zamieszczono na stronie internetowej Województwa Śląskiego.

Sala Sejmu Śląskiego, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Spotkanie otwarte dla mediów.

Uwaga media:
przed Sesją o godz. 10:30 briefing Przewodniczącego Sejmiku dotyczący tematów obrad.


Sala 279 (Kancelaria Sejmiku), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Wtorek, 2 lipca 2013

godz. 9.00

Posiedzenie Zarządu Województwa Śląskiego.

Sala Posiedzeń Zarządu (292), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Spotkanie bez udziału mediów.

Środa, 3 lipca 2013

godz. 13.00

Spotkanie podsumowujące tegoroczną edycję Europejskiego Tygodnia Sportu dla wszystkich oraz Sportowego Turnieju Miast i Gmin Województwa Śląskiego.

W czasie spotkania wręczone zostaną puchary i dyplomy Marszałka Województwa Śląskiego dla gmin – zwycięzców poszczególnych kategorii.

Sala Błękitna, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Spotkanie otwarte dla mediów

Czwartek, 4 lipca 2013

godz. 9.00

Posiedzenie Zarządu Województwa Śląskiego.

Sala Posiedzeń Zarządu (292), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Spotkanie bez udziału mediów.

Piątek, 5 lipca 2013

godz. 10.00

Strategia marki Śląskie – spotkanie podsumowujące.

Podczas spotkania firma DEMO Effective Launching – wykonawca projektu, przedstawi wyniki badań i analiz, które zostaną włączone do dokumentu strategicznego.

Więcej na stronie www.slaskie.pl/strategiamarketingowa

Sala Piaskowa, Centrum Szkoleniowo-Biurowe ul. Moniuszki 7, Katowice

godz. 11.00

Marszałek Mirosław Sekuła spotka się Ambasadorem Kazachstanu w Rzeczypospolitej Polskiej JE Erikiem Utembajewem.

Sala Posiedzeń Zarządu (292), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Foto na początku spotkania

Sobota, 6 lipca 2013

godz. 16.30

VI Śląski Piknik Rodzinny z okazji Święta Niepodległości Stanów Zjednoczonych.

W spotkaniu uczestniczył będzie członek Zarządu Arkadiusz Chęciński.

Uniwersytet Śląski, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, Centrum Kultury i Informacji Amerykańskiej – American Corner

Niedziela, 7 lipca 2013

godz. 15.00

XV Jurajskie Spotkania – Dni Włodowic oraz Złoty Jubileusz KGW Włodowice.

W uroczystościach udział weźmie członek Zarządu Stanisław Dąbrowa.

Plac przy Gimnazjum we Włodowicach

Ostatnia aktualizacja: 03-07-2013 14:55:21

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie