Województwo Śląskie

Kalendarz wydarzeń

Kalendarz wydarzeń na okres od 6-10-2014 do 12-10-2014


Poniedziałek, 6 października2014

godz. 10.00

XXVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Województwa RP z udziałem polskiej delegacji do Komitetu Regionów Unii Europejskiej - „10 lat polskiej delegacji w Komitecie Regionów”.

W obradach udział weźmie Marszałek Województwa Śląskiego Mirosław Sekuła

Dom Regionów, rue Montoyer 21, Bruksela, Belgia

godz. 10.00

VIII Międzynarodowa konferencja naukowa „Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych”.

W otwarciu organizowanej przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. w Lędzinach konferencji udział weźmie wicemarszałek Kazimierz Karolczak.

Więcej na stronie internetowej konferencji.

Hotel „Jaskółka”, ul. Zdrojowa 10, Ustroń

godz. 11.00

Prezentacja jesiennej ramówki TVP Katowice.

W spotkaniu udział wezmą członkowie Zarządu Arkadiusz Chęciński i Stanisław Dąbrowa.

TVP Katowice, ul. Telewizyjna 1, Katowice

Wtorek, 7 października 2014

godz. 9.00

Posiedzenie Zarządu Województwa Śląskiego.

Sala Posiedzeń Zarządu (292), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

godz. 10.00

Inauguracja Roku Akademickiego 2014/2015 na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego.

W uroczystości udział weźmie członek Zarząd Arkadiusz Chęciński.

Centrum Naukowo-Dydaktyczne Instytutów Neofilologicznych, ul. gen. Grota-Roweckiego 5, Sosnowiec

godz. 11.00

Inauguracja Roku Akademickiego 2014/2015 Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

W uroczystości udział weźmie członek Zarządu Arkadiusz Chęciński.

Aula 22, Akademia im. J. Długosza, al. Armii Krajowej 13/15, Częstochowa

godz. 14.00

Inauguracja Roku Akademickiego 2014/2015 Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

W uroczystości udział wezmą wicemarszałek Kazimierz Karolczak oraz członek Zarządu Arkadiusz Chęciński.

Audytorium Maximum, WSB, ul. Cieplaka 1c, Dąbrowa Górnicza.

godz. 19.30

Otwarcie Domu Polski Południowej w Brukseli

Domu Polski Południowej w Brukseli to wspólna inicjatywa samorządów województw śląskiego, małopolskiego oraz opolskiego. Jego celem jest zwiększenie zasięgu oddziaływania przedstawicielstw poszczególnych województw przez koordynację działań, zacieśnienie i wzmocnienie współpracy oraz utworzenie sekretariatu odpowiedzialnego za obsługę wspólnych inicjatyw. Wydarzenie poprzedzać będzie otwarcie wystawy w Parlamencie Europejskim „Architektura Małopolski, Śląska i Opolszczyzny – Dziesięć lat Polski w Unii Europejskiej”.

W uroczystości uczestniczyć będzie marszałek Województwa Śląskiego Mirosław Sekuła.

Dom Polski Południowej, Rue du Luxembourg 3, Bruksela, Bruksela

Środa, 8 października 2014

godz. 9.30

Śląskie obchody Dnia Zdrowia Psychicznego

W ramach obchodów zaplanowano m.in. seminarium „Otwarty Dialog”, prezentacje instytucji zajmujących się ochroną zdrowia psychicznego oraz warsztaty tematyczne.

Równolegle w foyer budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Dąbrowskiego (od godz. 14.00 do 17.00) będzie można skorzystać w konsultacji lekarzy psychologów, pracowników socjalnych i rzecznika praw pacjenta. Odbędą się pokazy twórczości oraz kiermasz prac pacjentów – podopiecznych instytucji zajmujących się ochroną zdrowia psychicznego.

Organizatorami są: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Centrum Psychiatrii w Katowicach, Śląska Filia Sekcji Naukowej Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji Psychiatrycznej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Śląskie Stowarzyszenie Ad Vitam Dignam w Katowicach.

Więcej na stronie organizatorów

Sala Kolumnowa, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Dąbrowskiego 23, Katowice

10-12 października 2014

VII Dni Kultury Polskiej – XX Międzynarodowy Festiwal Kultury Polskiej „Tęcza Polesia” poświęcony 25-leciu istnienia Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie.

W uroczystościach uczestniczyć będą marszałek Mirosław Sekuła i członek Zarządu Województwa Stanisław Dąbrowa.

Więcej na stronie organizatora

Żytomierz, Ukraina

Piątek, 10 października 2014

godz. 11.00

Gala „Śląski Samorząd Równych Szans”

W czasie uroczystości nagrodzone zostaną działania samorządów przyczyniające się do wyrównywania szans osób niepełnosprawnych w różnych aspektach życia społecznego i zawodowego. W gali udział weźmie wicemarszałek Aleksandra Skowronek.

Więcej na stronie Śląskie - przyjazne niepełnosprawnym.

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, Park Śląski, Chorzów

godz. 12.00

Spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej

W uroczystości udział weźmie wicemarszałek Aleksandra Skowronek.

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM”, ul. Ks. Kardynała St. Wyszyńskiego 7, Katowice

Ostatnia aktualizacja: 08-10-2014 12:48:59

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie