Województwo Śląskie

Kalendarz wydarzeń

Kalendarz wydarzeń na okres od 27-10-2014 do 31-10-2014


Poniedziałek, 27 października2014

godz. 11.00

Panel „Zagłębie i Śląsk – perspektywy rozwoju gospodarczego i społecznego”.

Panel jest częścią II Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości. W dyskusji uczestniczył będzie członek Zarządu Arkadiusz Chęciński.

Więcej o kongresie na stronie organizatora.

Hotel Angelo, ul. Sokolska 24, 40-086 Katowice

godz. 12.00

50-lecie istnienia Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego.

W uroczystości udział weźmie członek Zarządu Arkadiusz Chęciński.

Więcej na stronie uczelni.

Sala koncertowa, Zespół Szkół Muzycznych w Sosnowcu, ul. Wawel 2

godz. 14:00

Forum Sołtysów Województwa Śląskiego.

Na Forum, które odbywa się corocznie od 2002 roku, sołtysi wwojewództwa śląskiego przedstawią problemy terenów wiejskich i ich mieszkańców.
Tematyka obrad dotyczyć będzie m.in. uregulowań prawnych PROW na lata 2014-2020 oraz kwestii szkód wyrządzanych przez zwierzęta łowne. W czasie spotkania laureatom konkursu „Piękna Wieś Województwa Śląskiego” zostaną wręczone nagrody. Forum towarzyszyć będzie wystawa prezentująca dorobek nagrodzonych wsi. Konferencję otworzy członek Zarządu Stanisław Dąbrowa.

Centrum Kongresów i Rekreacji Orle Gniazdo, ul. Wrzosowa 28a, Szczyrk

Wtorek, 28 października 2014

godz. 9.00

Posiedzenie Zarządu Województwa Śląskiego.

Sala Posiedzeń Zarządu (292), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

godz. 12.00

„Tropem Kolberga – etnograficzne badania terenowe Zagłębia Dąbrowskiego”.

W spotkaniu podsumowującym dotychczasowe działania projektu udział weźmie wicemarszałek Kazimierz Karolczak. Spotkanie połączone będzie z wernisażem wystawy fotografii dotyczącej tradycyjnego budownictwa oraz obrzędowości dorocznej i rodzinnej w Zagłębiu Dąbrowskim. Projekt realizuje Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach oraz Muzeum Zagłębia w Będzinie.

Więcej na stronie organizatora.

Muzeum Zagłębia w Będzinie (Pałac Mieroszewskich), ul. Świerczewskiego 15, Będzin

godz. 12.00

„Mistrz głośnego czytania”.

Impreza odbywa się w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych. W spotkaniu udział weźmie członek Zarządu Arkadiusz Chęciński.

Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Reymonta 36, Sosnowiec 

Środa, 29 października 2014

godz. 9.00

Konwent Marszałków Województw RP.

Tematyka spotkania to „Badania – Rozwój – Innowacje”. Omówione zostaną m.in. kwestie perspektyw dla badań naukowych, wdrożeń i innowacji w latach 2014-2020 oraz rozwój szkolnictwa zawodowego w kontekście potrzeb rynku pracy.
Gośćmi konwentu będą m.in. Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusz Sławecki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jacek Guliński oraz Komendant Główny Policji Marek Działoszyński.
W posiedzeniu udział weźmie marszałek Mirosław Sekuła oraz członek Zarządu Stanisław Dąbrowa.

Więcej na stronie konwentu.

Hotel „Król Kazimierz”, ul. Puławska 86 , Kazimierz Dolny

godz. 10.00

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

Program spotkania podzielono na dwa bloki tematyczne. Podczas pierwszego zaprezentowane zostaną podjęte działania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu w regionie. Kolejna część spotkania poświęcona będzie współpracy międzysektorowej na rzecz CSR. W spotkaniu udział weźmie członek Zarządu Arkadiusz Chęciński.

Więcej o konferencji na stronie Województwa Śląskiego.

Sala Kolumnowa, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Dąbrowskiego 23, Katowice

godz. 10.00

Konferencja naukowa: Henryk Sławik – śląski bohater trzech narodów.

Organizatorem spotkania jest Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Regionalny Ośrodekk Kultury w Katowicach.

Więcej na stronie Roku Henryka Sławika.

Rektorat Uniwersytetu Śląskiego, Aula im. Kazimierza Lepszego, ul Bankowa 12, Katowice

godz. 10:00

W przededniu Wszystkich Świętych członkowie Zarządu Województwa Śląskiego złożą kwiaty i zapalą znicze na grobach osób zasłużonych – powstańców śląskich, żołnierzy, działaczy społecznych i samorządowych, policjantów oraz więźniów obozów koncentracyjnych:

  • (godz. 10.00) pod pomnikiem upamiętniającym 65 ofiar katastrofy budowlanej z 28 stycznia 2006 (Międzynarodowe Targi Katowickie, ul. Bytkowska 1B, Katowice)
  • (godz. 10.30) na grobowcach Biskupów Katowickich (Archikatedra Chrystusa Króla, Katowice)
  • (godz. 10.50) pod Pomnikiem Męczeństwa Więźniów Hitlerowskich Obozów Koncentracyjnych, tablicą upamiętniającą Henryka Sławika i Polaków pomordowanych na Kresach Wschodnich oraz na mogiłach Stanisława Ligonia, Arki Bożka, Eugeniusza Ciszaka, Krystyny Bochenek, Wojciecha Kilara, Henryka Mikołaja Góreckiego i Obrońców Katowic z września 1939 (Cmentarz, ul. Sienkiewicza, Katowice)
  • (godz. 11.20) na grobach Konstantego Wolnego, Wojciecha Korfantego, Józefa Rymera i Jerzego Ziętka oraz pod Pomnikiem Ofiar Sybiru (Cmentarz, ul. Francuska, Katowice)
  • (godz. 11.35) na Grobie Nieznanego Policjanta Polskiego (Komenda Wojewódzka Policji, Katowice)
  • (godz. 11.45) pod Pomnikiem Nieznanych Żołnierzy Polskich i Powstańców Śląskich, kwaterze, gdzie spoczywają żołnierze alianccy oraz na grobach Roberta Oszki i Stanisława Mastalerza (Cmentarz Garnizonowy, Katowice)
  • (godz. 12.10) na mogile Harcerzy i Powstańców Śląskich Obrońców Katowic 1939 oraz Pomniku Nagrobnym Żołnierzy Organizacji Niepodległościowych 1945-1956 (Cmentarz, Katowice-Panewniki)

Członkowie Zarządu Województwa Śląskiego odwiedzą także groby w Tarnowskich Górach, Będzinie, Sosnowcu, Żywcu, Jasienicy i Pszczynie.

Czwartek, 30 października 2014

godz. 9.15

„Biznes – Nauka – Samorząd. Partnerstwo na rzecz inteligentnego rozwoju”. Konferencja w ramach Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego.

Spotkanie kontynuuje tematykę poruszaną podczas tegorocznych Dni Otwartych w Brukseli „Czy inteligentne specjalizacje są właściwe dla osiągnięcia wzrostu gospodarczego oraz zatrudnienia?”.
W czasie konferencji (ok. godz. 13.00) rozstrzygnięte zostaną konkursy związane z tematyką innowacji oraz aktywnej współpracy sektora przedsiębiorstw w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych, a także sektora nauki z sektorem gospodarki. Po raz pierwszy nagrodzone zostaną jednostki samorządu terytorialnego za wysokiej jakości usługi publiczne na rzecz przedsiębiorczości w regionie. Specjalne Nagrody Marszałka w ramach marki INNOSILESIA 2013 powędrują do laureatów trzech konkursów, tj.: Innowator Śląska, Współpraca sfery przedsiębiorstw i nauki oraz Usługi publiczne na rzecz przedsiębiorczości.
W spotkaniu udział weźmie członek Zarządu Arkadiusz Chęciński.

Więcej o konferencji na stronie Województwa Śląskiego.

Hotel Arsenal Palace, Sala Cesarska, Chorzów, ul. Paderewskiego 35

Niedziela, 2 listopada 2014

godz. 10.30

Msza św. w intencji Henryka Sławika i Józsefa Antalla.

Mszę odprawi JE bp Janos Szekely. W uroczystości udział weźmie marszałek Mirosław Sekuła. Uroczystość połączona będzie z otwarciem wystawy „Bogu, Ojczyźnie, Kościołowi”,

Parafia Katedralna Chrystusa Króla, ul. Plebiscytowa 49a, Katowice

Ostatnia aktualizacja: 24-10-2014 15:05:36

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie