Województwo Śląskie

Kalendarz wydarzeń

Kalendarz wydarzeń na okres od 16-11-2015 do 22-11-2015


Poniedziałek, 16 listopada 2015

godz. 11.00

XV Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego.

W trakcie obrad przedstawione zostaną informacje:

  • „Skutki zdrowotne smogu” – Urszula Mendera-Bożek – Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
  • „Jakość powietrza w województwie śląskim” – Anna Wrześniak – Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach

W programie przewidziano także podjęcie uchwał m.in. w sprawie:

  • programu ochrony środowiska przed hałasem dla Województwa Śląskiego do roku 2018 dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż odcinków dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie i odcinków linii kolejowych o natężeniu ruchu powyżej 30 000 pociągów rocznie.

Porządek sesji zamieszczono na stronie internetowej Województwa Śląskiego.

Sala Sejmu Śląskiego, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Spotkanie otwarte dla mediów.

godz. 11.30 (w przerwie sesji)

Briefing nt. jakości powietrza w województwie śląskim.

W spotkaniu udział wezmą:

  • Metropolita Katowicki abp Wiktor Skworc
  • Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Anna Wrześniak
  • Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Urszula Mendera-Bożek
  • Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Andrzej Pilot
  • Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa.


Westybul, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice
Spotkanie otwarte dla mediów.

Wtorek, 17 listopada 2015

godz. 9.00

Posiedzenie Zarządu Województwa Śląskiego.

Sala Posiedzeń Zarządu (292), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

godz. 11.00

Posiedzenie Komitetu Sterującego EFSI w sektorze zdrowia.

W obradach udział weźmie wicemarszałek Aleksandra Skowronek.

Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, Warszawa

Środa, 18 listopada 2015

godz. 9.00

Konferencja „Zaburzenia otępienne jako problem zdrowotny i społeczny”.

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej, centrów pomocy rodzinie, domów pomocy społecznej oraz osób udzielających wsparcia osobom z zaburzeniami otępiennymi i ich rodzinom, a także opiekunów seniorów. Spotkanie ma na celu ukazanie problemu zaburzeń otępiennych wieku podeszłego oraz przybliżenie zagadnień z zakresu wstępnej diagnozy, udzielania właściwego wsparcia, pomocy i opieki nad osobami w wieku podeszłym z zespołami neurodegeneracyjnymi.

Sala Sejmu Śląskiego, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

godz. 9.00

Konferencja „Modelowanie otaczającej nas przestrzeni z wykorzystaniem narzędzi GIS”.

Spotkanie organizowane przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach jest częścią obchodów GISday. W otwarciu obrad udział weźmie wicemarszałek Stanisław Dąbrowa.

Więcej na stronie konferencji.

Muzeum Śląskie, ul. T. Dobrowolskiego 1, Katowice

godz. 11.00

Spotkanie Komisji ds. transportu kolejowego Śląska Cieszyńskiego.

W czasie spotkania omówione zostaną kwestie możliwości rewitalizacji linii kolejowej 190. W rozmowach udział weźmie członek Zarządu Henryk Mercik.

Sala sesyjna, Starostwo Powiatowe w Cieszynie, ul. Bobrecka 29

Czwartek, 19 listopada 2015

godz. 10.30

Sesja naukowa z okazji Światowego Dnia Przedsiębiorczości Kobiet.

Wydarzenie organizowane wspólnie przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Uniwersytet Śląski odbywa się w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

Obrady otworzy marszałek Wojciech Saługa.

Więcej na stronie Uniwersytetu Śląskiego

Rejestracja na portalu Invest In Silesia

Sala Sejmu Śląskiego, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Piątek, 20 listopada 2015

godz. 9.00

Konferencja „Zostań przedsiębiorcą społecznym! Skorzystaj ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020”.

Spotkanie otworzy członek Zarządu Kazimierz Karolczak.

Więcej na stronie RPO.

Audytorium, Muzeum Śląskie, ul. T. Dobrowolskiego 1, Katowice

godz. 10.00

Międzynarodowa konferencja „Nowe drogi pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi”.

Spotkanie dotyczy nowych metod leczenia osób z zaburzeniami psychicznymi. Obrady otworzy wicemarszałek Aleksandra Skowronek.

Więcej na stronie organizatora.

Sala Sejmu Śląskiego, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

godz. 11.00

Posiedzenie Konwentu starostów województwa śląskiego.

W czasie spotkania omówione zostaną możliwości współpracy powiatów i samorządu województwa.

W obradach udział weźmie marszałek Wojciech Saługa.

Zamek, Bobolice

godz. 18.00

Wręczenie XVII edycji „Czarnych Diamentów” – nagród Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego.

W uroczystości udział weźmie marszałek Wojciech Saługa.

Więcej na stronie organizatora.

Teatr Ziemi Rybnickiej, pl. Teatralny 1, Rybnik

Ostatnia aktualizacja: 18-11-2015 08:28:21

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie