Województwo Śląskie

Kalendarz wydarzeń

Kalendarz wydarzeń na okres od 22-5-2017 do 28-5-2017


Poniedziałek, 22 maja 2017

godz. 11.00

XXXVIII Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego.

W czasie obrad przewidziano podjęcie uchwał m.in. w sprawie:

  • przyjęcia stanowiska dotyczącego modernizacji i rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej
  • poparcia Apelu przedstawicieli środowisk samorządowych dotyczącego obrony samorządności terytorialnej w Polsce
  • poparcia Karty Samorządności
  • nadania statutu Zespołowi Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie

Porządek sesji zamieszczono na stronie internetowej Województwa Śląskiego.

Sala Sejmu Śląskiego, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Spotkanie otwarte dla mediów.

Uwaga media:

Przed sesją o godz. 10.30 zapraszamy na konferencję prasową poprzedzającą Sesję Sejmiku.

Westybul, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Spotkanie otwarte dla mediów.

Wtorek, 23 maja 2017

godz. 9.00

Posiedzenie Zarządu Województwa Śląskiego.

Sala Posiedzeń Zarządu (292), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Środa, 24 maja 2017

godz. 10.00

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Katowicach.

W czasie spotkania członek Zarządu Kazimierz Karolczak wręczy akty powołania nowym członkom rady.

Sala Błękitna, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

godz. 11.00

Konferencja naukowa "Węgiel a niska emisja".

W otwarciu obrad uczestniczył będzie wicemarszałek Michał Gramatyka.

Bud. A, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska, ul. Roosevelta 26, Zabrze

Czwartek, 25 maja 2017

godz. 10.00

"Senior Aktywny Artystycznie" - Dzień Seniora w Zespole Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny.

W otwarciu imprezy udział weźmie marszałek Wojciech Saługa.

Więcej na stronie Śląskie dla Seniorów.

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk", ul. Zamkowa 3, Koszęcin

godz. 11.00

Obchody Dnia Strażaka.

Uroczystość połączona będzie z nadaniem Sztandaru Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu. W uroczystości uczestniczył będzie wicemarszałek Stanisław Dąbrowa.

Urząd Miasta, al. Zwycięstwa 20, Sosnowiec

Piątek, 26 maja 2017

godz. 10.00

Konferencja "Różne oblicza miłości".

Konferencja pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego organizowana jest w ramach X Metropolitalnego Święta Rodziny "Rodzina źródłem miłości".

Celem konferencji jest promowanie rodziny jako naturalnego środowiska rozwoju oraz wymiana wiedzy i doświadczeń na temat znaczenia, a także roli więzi rodzinnych z pespektywy psychologicznej, gerontologicznej, socjologicznej i resocjalizacyjnej. Konferencja skierowana jest do kadr pomocy i integracji społecznej oraz do przedstawicieli organizacji społecznych.

Więcej na stronie organizatora.

Sala Sejmu Śląskiego, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

godz. 13.00

Spotkanie gmin i powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego dot. budżetu Unii Europejskiej po roku 2020 i konsekwencji dla Europejskiej Polityki Spójności.

W spotkaniu uczestniczył będzie marszałek Wojciech Saługa.

Urząd Miejski w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 1, Bielsko-Biała

godz. 17.30

"Miasta Idei w Legendii - Magia legend i legendarnego wesołego miasteczka?"

W debacie organizowanej przez katowicką redakcję Gazety Wyborczej uczestniczył będzie marszałek Wojciech Saługa.

Namiot na terenie Legendii - Śląskiego Wesołego Miasteczka, Park Śląski, pl. Atrakcji 1, Chorzów

Sobota, 27 maja 2017

IX Ogólnopolska Olimpiada Sportowa Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych.

W otwarciu imprezy udział weźmie marszałek Wojciech Saługa.

Więcej na stronie organizatora.

Łazy

godz. 15.00

X Piknik Rodzin Zastępczych.

W spotkaniu udział weźmie wicemarszałek Stanisław Dąbrowa.

Zamek Ogrodzieniec, ul. Zamkowa, Podzamcze

Niedziela, 28 maja 2017

godz. 15.00

110-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej Krzepice

W uroczystości uczestniczył będzie wicemarszałek Stanisław Dąbrowa.

Remiza OSP, ul. Strażacka 1, Krzepice

Ostatnia aktualizacja: 26-05-2017 08:54:16

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie