Województwo Śląskie

Kalendarz wydarzeń

Kalendarz wydarzeń na okres od 13-11-2017 do 19-11-2017


Poniedziałek, 13 listopada 2017

godz. 9.30

Regionalne seminarium informacyjne nt. programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej w województwie śląskim.

Spotkanie otworzy wicemarszałek Michał Gramatyka.

Więcej na stronie Województwa Śląskiego.

Sala Sejmu Śląskiego, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Wtorek, 14 listopada 2017

godz. 9.00

Posiedzenie Zarządu Województwa Śląskiego.

Sala Posiedzeń Zarządu (292), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

godz. 11.00

Konferencja prasowa dot. cyfrowego odtworzenia filmów Kazimierza Kutza.

W spotkaniu udział weźmie marszałek Wojciech Saługa i członek Zarządu Henryk Mercik.

Westybul, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

godz. 15.30

Gala Finałowa konkursów "Senior - fotograf" oraz "Miejsce przyjazne Seniorom".

W czasie uroczystości podsumowane zostaną także działania na rzecz czeladzkich seniorów w roku 2017. W gali udział weźmie członek Zarządu Województwa Śląskiego, Małgorzata Ochęduszko-Ludwik.

Kopalnia Kultury, ul. Stanisława Trznadla 1, Czeladź

Środa, 15 listopada 2017

godz. 9.00

Konferencja "Fedruj wiedzę o GIS w podziemiach Guido".

Organizatorem spotkania jest Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach.

W spotkaniu udział weźmie wicemarszałek Stanisław Dąbrowa.

Komora badawcza nr 8, Kopalnia Guido, ul. 3 Maja 93, Zabrze

godz. 10.00

Konferencja "Fundusze europejskie dla firm - znajdź wsparcie na rozwój biznesu".

Konferencja organizowana jest przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Spotkanie będzie miejscem wymiany poglądów nt. kierunków rozwoju i innowacji w jakich chce specjalizować się województwo. Konferencja to też podsumowanie 10 lat pracy Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości, które w obu perspektywach finansowych (2007 - 2013 oraz 2014 - 2020) przyjęło i oceniło prawie 11 tysięcy wniosków składanych przez przedsiębiorców.

Spotkanie otworzy wicemarszałek Michał Gramatyka.

Więcej na stronie organizatora.

Hotel Altus Prestige, ul. Uniwersytecka 13, Katowice

godz. 10.00

Konferencja szkoleniowa pt. "HIV/AIDS - wiem, nie boję się, toleruję" skierowana do nauczycieli szkół ponadpodstawowych województwa śląskiego, koordynatorów powiatowych projektu oraz osób zainteresowanych jego realizacją.

Organizatorem spotkania jest Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach oraz Polskie Towarzystwo Higieniczne Oddział Śląski.

Sala Sejmu Śląskiego, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

godz. 12.00

Konferencja podsumowująca akcję "Śląskie bez smogu".

Podczas spotkania eksperci i uczestnicy antysmogowych warsztatów subregionalnych zastanowią się, jak ograniczać przyczyny i mądrze niwelować skutki niskiej emisji w regionie.

W debacie udział wezmą: Wojciech Saługa - marszałek województwa śląskiego, Wojciech Kozak - wicemarszałek województwa małopolskiego, prof. Paweł Buszman - kardiolog, Prezes Zarządu Polsko-Amerykańskich Klinik Serca, prof. Jarosław Zuwała - zastępca dyrektora badań i rozwoju Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, prof. Marek Sitarz - kierownik Katedry Transportu Szynowego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Andrzej Guła - ekspert ds. efektywności energetycznej i ochrony powietrza, współzałożyciel Krakowskiego Alarmu Smogowego oraz Jacek Pytel - rzecznik prasowy Straży Miejskiej z Katowic.

"Śląskie bez smogu!" to kontynuacja zapoczątkowanego w ubiegłym roku procesu partycypacji społecznej w regionie. W spotkaniach biorą udział eksperci z dziedziny ekologii, zdrowia, przedstawiciele władz samorządowych i mieszkańcy regionu. Podstawowym założeniem akcji jest nawiązanie dialogu z mieszkańcami, wymiana wiedzy, pomysłów i doświadczeń w obszarze skutecznej walki z niską emisją.

Więcej na stronie powietrze.slaskie.pl

Sala konferencyjna Sk1 Sk2, Międzynarodowe Centrum Kongresowe, plac Sławika i Antalla, Katowice

Czwartek, 16 listopada 2017

godz. 10.00

Interdyscyplinarna konferencja naukowa "Religijność i codzienność w środowisku ewangelickim".

W spotkaniu udział weźmie członek Zarządu Henryk Mercik.

Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie, ul. Parkowa 25, Chorzów

godz. 10.00

Konferencja "Człowiek wobec zmian na rynku pracy w XXI wieku".

Organizatorami spotkania są: Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej oraz Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS w Katowicach. W obradach udział weźmie członek Zarządu Małgorzata Ochęduszko-Ludwik.

Więcej na stronie organizatora.

Centrum Biznesowe "ADRIA", ul. Wolności 1, Ruda Śląska

godz. 10.00

Forum Przestrzeni - konferencja inauguracyjna.

Forum Przestrzeni to wieloletnia inicjatywa obejmująca działania z zakresu promocji, edukacji i wymiany wiedzy, mająca na celu zrównoważone wykorzystywanie nieodnawialnego dobra, jakim są zasoby przestrzeni województwa śląskiego. Poprzez Forum Przestrzeni samorząd województwa realizować będzie swoje ustawowe zadania związane z wymianą wiedzy, edukacją i promocją w zakresie kształtowania i utrzymania ładu przestrzennego w regionie. Aby móc zmierzyć się z tymi zadaniami pragnie zaprosić do współpracy jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie, organizacje i instytucje, które zajmują się szeroko rozumianą polityką przestrzenną.

Tematyka tegorocznej konferencji poświęcona będzie jednemu z celów priorytetowych województwa na rok 2017, którym jest ograniczenie niskiej emisji w województwie śląskim.

Konferencję otworzy członek Zarządu Henryk Mercik.

Sala Sejmu Śląskiego, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

godz. 11.30

Podpisanie listu intencyjnego nt. podjęcia współpracy na rzecz racjonalnego wykorzystywania zasobów przestrzeni i krajobrazu województwa śląskiego. Jedną z form współpracy będzie udział w realizacji Forum Przestrzeni.

W imieniu Województwa Śląskiego dokument podpisze członek Zarządu Henryk Mercik. Sygnatariuszami będą przedstawiciele uczelni oraz SARP i TUP.

Sala Błękitna, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

godz. 12.00

Wystawa laureatów oraz ogłoszenie wyników konkursów: Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2017, Architektura Roku oraz Najlepsza praca dyplomowa i kursowa z zakresu urbanistyki, gospodarki przestrzennej i zrównoważonego rozwoju.

Więcej na stronie konkursu.

Sala Marmurowa, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Piątek, 17 listopada 2017

godz. 19.00

X Międzynarodowy Konkurs Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga - koncert inauguracyjny.

W programie: Eugeniusz Knapik "Przystępuję do ciebie" oraz Henryk Mikołaj Górecki "II Symfonia Kopernikowska". Wystąpi Orkiestra Symfoniczna i Chór Filharmonii Śląskiej pod batutą Mirosława Jacka Błaszczyka.

Zaproszenie na koncert przyjął członek Zarządu Henryk Mercik.

Sala koncertowa im. Karola Stryi, Filharmonia Śląska, ul. Sokolska 2, Katowice

18-19 listopada 2017

FIS Puchar Świata w Skokach Narciarskich "Wisła 2017".

Więcej o zawodach na stronie imprezy.

Skocznia Narciarska im. Adama Małysza, Malinka 4, Wisła

Sobota, 18 listopada 2017

godz. 17.00

Jubileuszowa XX Gala Budownictwa.

W spotkaniu udział weźmie członek Zarządu Henryk Mercik.

Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego, ul. Zacisze 3, Katowice

Niedziela, 19 listopada 2017

godz. 16.00

Finał XXVII konkursu "Po naszymu czyli po śląsku". Imprezie towarzyszyć będzie wybór Honorowego Ślązaka Roku, Ślązaka Roku 2017 oraz Młodzieżowego Ślązaka Roku 2017.

Zaproszenie na koncert przyjął marszałek Wojciech Saługa oraz członek Zarządu Henryk Mercik.

Dom Muzyki i Tańca, ul. de Gaulle'a 17, Zabrze

Ostatnia aktualizacja: 13-11-2017 12:55:10

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie