Województwo Śląskie

Posiedzenia komisji

Posiedzenie komisji z dnia 20 kwietnia 2018

Komisja Edukacji, Nauki i Kultury

Piątek o godz. 13:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad
 2. Sytuacja Opery Śląskiej przed rozpoczęciem remontu sceny i zaplecza technicznego – wystąpienie Pana Łukasza Goika dyrektora Opery Śląskiej.
 3. Zakres i formy współpracy Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego z Komisją Edukacji, Nauki i Kultury. Spotkanie z Przewodniczącym Młodzieżowego Sejmiku Panem Michałem Kubisem.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały na najbliższą sesję Sejmiku druki V/762.
 5. Wytypowanie radnych do komisji konkursowych.
 6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala Szara Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.

Posiedzenie komisji z dnia 19 kwietnia 2018

Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Czwartek o godz. 14:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Informacja z realizacji w roku 2017 zadań wynikających z Uchwały Nr IV/31/7/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji przez Województwo Śląskie.
 4. Sprawy różne.

Sala Szara Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.

Posiedzenie komisji z dnia 19 kwietnia 2018

Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Czwartek o godz. 11:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Informacja o sytuacji w jednostkach służby zdrowia podległych Samorządowi Województwa w związku z klauzulą opt – out.
 4. Informacja na temat wysokości nadwykonań jednostek podległych Samorządowi Województwa z uwzględnieniem danych o stopniu zapłacenia ich przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
 5. Sprawy różne.

Sala Dębowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.

Posiedzenie komisji z dnia 19 kwietnia 2018

Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Czwartek o godz. 10:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 2. Plany rewitalizacji Parku Śląskiego w 2018 roku - wystąpienie Pani Anety Moczkowskiej prezesa Parku Śląskiego w Chorzowie.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały na LI sesję Sejmiku: druk V/759.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala Szara Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.

Posiedzenie komisji z dnia 18 kwietnia 2018

Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich

Środa o godz. 14:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Wykorzystanie środków finansowych w województwie śląskim na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w perspektywie finansowej 2014 – 2020.
 3. Sprawy różne.

Sala Dębowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.

Posiedzenie komisji z dnia 16 kwietnia 2018

Komisja Rewizyjna

Poniedziałek o godz. 12:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Rozpatrzenie skarg na Marszałka i Zarząd Województwa Śląskiego.
 3. Omówienie procedury absolutoryjnej.
 4. Sprawozdanie z kontroli zespołów kontrolnych.
 5. Sprawy różne.

Sala Dębowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.

Posiedzenie komisji z dnia 16 marca 2018

Komisja Edukacji, Nauki i Kultury

Piątek o godz. 12:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 2. Projekt Planetarium – Śląski Park Nauki, wystąpienie Pana Lecha Motyki dyrektora Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. M. Kopernika w Chorzowie.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Sejmiku druki V/746, 751, 752, 757.
 4. Przyjęcia protokołów nr 27 i 28.
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala Szara Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.

Posiedzenie komisji z dnia 15 marca 2018

Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Czwartek o godz. 10:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 2. Perspektywy rozwojowe transportu kolejowego w województwie śląskim oraz spółki Koleje Śląskie.
 3. Przyjęcie protokołów nr 29 i 30.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał na L sesję Sejmiku: druki V/745 i 750.
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala Szara Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.

Posiedzenie komisji z dnia 15 marca 2018

Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Czwartek o godz. 12:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Polityka prorodzinna województwa śląskiego z uwzględnieniem sytuacji demograficznej.
 4. Sprawy różne.

Sala Dębowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.

Posiedzenie komisji z dnia 15 marca 2018

Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Czwartek o godz. 14:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Sprawy różne.

Sala Szara Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie