Województwo Śląskie

Książka teleadresowa

Sejmik Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46     40-037 Katowice
telefony: +48 (32) 20 78 273
faxy: +48 (32) 20 78 274
adres email: sejmik@slaskie.pl

Zarząd Województwa

ul. Ligonia 46      40-037 Katowice
telefony: +48 (32) 20 78 290, 287
faxy: +48 (32) 20 78 291

Sekretarz Województwa

ul. Ligonia 46     40-037 Katowice
godziny pracy: 7:30 - 15:30
telefony: +48 (32) 20 78 384
adres email: kdzierwa@slaskie.pl

Skarbnik Województwa

ul. Ligonia 46     40-037 Katowice
telefony: +48 (32) 20 78 464
faxy: +48 (32) 20 78 465
adres email: skarbnik@slaskie.pl

Gabinet Marszałka (GM)

ul. Ligonia 46     40-037 Katowice
godziny pracy: 7:30 - 15:30
telefony: +48 (32) 20 78 290, 290
faxy: +48 (32) 20 78 291
adres email: marszal@slaskie.pl

Kancelaria Sejmiku (KS)

ul. Ligonia 46     40-037 Katowice
godziny pracy: 7:30 - 15:30
telefony: +48 (32) 20 78 273
faxy: +48 (32) 20 78 274
adres email: sejmik@slaskie.pl

Wydział Dialogu (DS)

ul. Ligonia 46     40-037 Katowice
godziny pracy: 7:30 - 15:30
telefony: +48 (32) 20 78 364
adres email: dialog@slaskie.pl

Wydział Komunikacji Społecznej (KP)

Siedziba - ul. Dąbrowskiego 23/adres pocztowy: ul. Ligonia 46     40-037 Katowice
godziny pracy: 7.30 : 15.30
telefony: +48 (32) 77 40 657
adres email: wydzial.kp@slaskie.pl

Biuro ds. Planowania Przestrzennego (PP)

Siedziba - ul. Dąbrowskiego 23/adres pocztowy: ul. Ligonia 46     40-037 Katowice
godziny pracy: 7:30 - 15:30
telefony: +48 (32) 77 40 355 - 358
adres email: plan@slaskie.pl

Wydział Edukacji i Nauki (EN)

ul. Reymonta 24/adres pocztowy: ul. Ligonia 46/     40-037 Katowice
godziny pracy: 7:30 - 15:30
telefony: +48 (32) 77 40 052
faxy: +48 (32) 77 40 053
adres email: edukacja@slaskie.pl

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (FR)

Siedziba - ul. Dąbrowskiego 23 / Poczta - ul. Ligonia 46 Katowice     40-037 Katowice
godziny pracy: 7:30 - 15:30
telefony: +48 (32) 77 40 130/232/122/144
faxy: +48 (32) 77 40 196/191
adres email: efrr@slaskie.pl

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego (FS)

Siedziba - ul. Dąbrowskiego 23 / Poczta - ul. Ligonia 46, 40-037      40-037 Katowice
godziny pracy: 7:30 - 15:30
telefony: +48 32 77 40 125, +48 32 77 40 126, +48 32 77 40 127, +48 32 77 40 666, +48 32 77 40 992
faxy: +48 (32) 77 40 402
adres email: efs@slaskie.pl

Wydział Finansowy (FN)

ul. Ligonia 46     40-037 Katowice
godziny pracy: 7:30 - 15:30
telefony: +48 (32) 20 78 473
faxy: +48 (32) 20 78 465
adres email: finansowy@slaskie.pl

Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami (GK)

ul. Ligonia 46      40-037 Katowice
godziny pracy: 7:30 - 15:30
telefony: +48 (32) 20 78 180
faxy: +48 (32) 20 78 181
adres email: geodezja@slaskie.pl

Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)

ul. Reymonta 24/adres pocztowy: ul. Ligonia 46, 40-037     40-037 Katowice
godziny pracy: 7.30 : 15.30
telefony: +48 32 77 40 978
faxy: +48 32 77 40 979
adres email: gospodarka@slaskie.pl

Wydział Inwestycji (IR)

siedziba: ul. Reymonta 24, poczta: ul. Ligonia 46     40-037 Katowice
godziny pracy: 7:30-15:30
telefony: +48 32 77 40 003
faxy: +48 32 77 40 758
adres email: inwestycje@slaskie.pl

Wydział Kadr i Płac (PK)

Ligonia 46     40-037 Katowice
godziny pracy: 7:30 - 15:30
telefony: +48 (32) 20 78 371
faxy: +48 (32) 20 78 382
adres email: kadry@slaskie.pl

Wydział Komunikacji i Transportu (KT)

Siedziba - ul. Reymonta 24 / Poczta - ul. Ligonia 46      40-037 Katowice
godziny pracy: 7:30 - 15:30
telefony: +48 (32) 77 40 933, 77 40 934
faxy: +48 (32) 77 40 935
adres email: transport@slaskie.pl

Wydział Kontroli (KA)

ul. Powstańców 34, 40-954 Katowice /adres pocztowy: ul. Ligonia 40-037      Katowice
godziny pracy: 7:30 - 15:30
telefony: +48 32 77 40 272
adres email: kontrola@slaskie.pl

Wydział Księgowości (KG)

ul. Ligonia 46      40-037 Katowice
godziny pracy: 7:30 - 15:30
telefony: +48 (32) 20 78 483
faxy: +48 (32) 20 78 484
adres email: ksiegowosc@slaskie.pl

Wydział Kultury (KL)

Siedziba - ul. Powstańców 34 / Poczta - ul. Ligonia 46     40-037 Katowice
godziny pracy: 7:30 - 15:30
telefony: +48 (32) 77 40 236
faxy: +48 (32) 77 40 030
adres email: kultura@slaskie.pl

Wydział Nadzoru Właścicielskiego (NW)

siedziba ul. Reymonta 24/ poczta ul. Ligonia 46     40-037 Katowice
godziny pracy: 7:30 - 15:30
telefony: +48 (32) 77-40-938
adres email: nadzor@slaskie.pl

Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Siedziba - ul. Reymonta 24 /Poczta - ul. Ligonia 46     40-037 Katowice
godziny pracy: 7:30 - 15:30
telefony: +48 (32) 77 40 980
faxy: +48 (32) 77 40 005
adres email: srodowisko@slaskie.pl

Wydział Organizacyjny (OR)

Ligonia 46     40-037 Katowice
godziny pracy: 7:30 - 15:30
telefony: +48 (32) 20 78 681
adres email: wydzial.or@slaskie.pl

Wydział Pomocy Prawnej (OP)

siedziby: ul. Powstańców 34, Katowice,
adres do doręczeń: ul. Ligonia 46, 40-037      Katowice
godziny pracy: 7:30 - 15:30
telefony: +48 (32) 77 40 655
adres email: biuro.prawne@slaskie.pl

Wydział Projektów Własnych (PW)

Siedziba - ul. Powstańców 34, 40-954 Katowice / Poczta - ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice      40-037 Katowice
godziny pracy: 7:30 - 15:30
telefony: +48 (32) 77 40 656
adres email: wydzial.pw@slaskie.pl

Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)

Siedziba - ul. Plebiscytowa 36 / Poczta - ul. Ligonia 46     40-037 Katowice
godziny pracy: 7:30 - 15:30
telefony: +48 (32) 77 99 282, +48 (32) 77 99 175
faxy: +48 (32) 77 99 174
adres email: fundusze@slaskie.pl

Wydział Terenów Wiejskich (TW)

ul. Dąbrowskiego 23     40-032 Katowice
godziny pracy: 7:30 - 15:30
telefony: +48 (32) 774 05 02
adres email: tereny.wiejskie@slaskie.pl

Wydział Zamówień Publicznych (ZN)

siedziba ul. Reymonta 24 /Poczta ul. Ligonia 46     40-037 Katowice
godziny pracy: 7:30 - 15:30
telefony: +48(32) 77 40 025
faxy: +48(32) 77 40 030
adres email: wydzial.zn@slaskie.pl

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)

ul. Ligonia 46 /siedziba - ul. Reymonta 24      40-037 Katowice
godziny pracy: 7:30 - 15:30
telefony: +48 (32) 77 40 953, 954
faxy: +48 (32) 77 40 906
adres email: wydz.zdrowia@slaskie.pl

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

ul. Ligonia 46     40-037 Katowice
godziny pracy: 7.30 : 15.30
telefony: +48 (32) 20 78 372
adres email: iod@slaskie.pl

Międzywydziałowy Zespół Zadaniowy w Bielsku-Białej (BB)

ul. Piastowska 40      Bielsko Biała
godziny pracy: 7:30 - 15:30
telefony: +48 (33) 48 53 281; Numery tymczasowe: +48 781 818 084; +48 571 244 010
faxy: +48 (33) 48 53 287
adres email: marszal.bielsko@slaskie.pl

Międzywydziałowy Zespół Zadaniowy w Częstochowie (CZ)

ul. Sobieskiego 7      Częstochowa
godziny pracy: 7:30 - 15:30
telefony: +48 (34) 390 12 54
faxy: +48 (34) 390 12 62
adres email: marszal.czestochowa@slaskie.pl

Pełnomocnik ds. Zintegrowanego systemu zarządzania (ZSZ)

ul. Ligonia 46     40-037 Katowice
godziny pracy: 7.30 -15.30
telefony: +48 (32) 20 78 681
adres email: tsoszynska@slaskie.pl

Pełnomocnik ds. związanych z obronnością i bezpieczeństwem publicznym (OB)

ul. Dąbrowskiego 23      40-032 Katowice
telefony: +48 (32) 77 40 235
faxy: +48 (32) 77 40 294
adres email: zgiemza@slaskie.pl

Pion Ochrony (IN)

ul. Ligonia 46      Katowice
godziny pracy: 7:30 - 15:30
telefony: +48 (32) 20 78 371
faxy: +48 (32) 20 78 382

Stanowisko ds. Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Spraw Przeciwpożarowych (BH)

ul. Ligonia 46      Katowice
godziny pracy: 7:00 - 15:00
telefony: +48 (32) 20 78 372, tel. kom. 608 428 497
adres email: bhp@slaskie.pl

Związek Zawodowy Pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Siedziba - ul. Dąbrowskiego 23/adres pocztowy: ul. Ligonia 46     40-037 Katowice
godziny pracy: 7.00 - 15.00
telefony: +48 (32) 77 40 630
adres email: ejanuszkiewicz@slaskie.pl

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa SOLIDARNOŚĆ przy Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach

ul. Jagiellońska 25, pokój 539     40-032 Katowice
telefony: +48 (32) 20-77-539, 605-726-007

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie