Województwo Śląskie

Konkursy zakończoneStypendia w dziedzinie kultury w 2018 roku

Konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Śląskiego
Termin składania ofert: od 28-3-2018 do 26-4-2018

Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie wzmacniania współpracy sieciowej na Szlaku Zabytków Techniki w 2018 r.

Konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Śląskiego
Termin składania ofert: od 28-3-2018 do 20-4-2018

Otwarty konkurs na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w 2018 przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa śląskiego

Konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Śląskiego
Termin składania ofert: od 28-3-2018 do 18-4-2018

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowiska pielęgniarek.

Konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Śląskiego
Wyniki zakończonego konkursu

Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego za wydarzenie muzealne 2017 roku

Konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Śląskiego
Termin składania ofert: od 8-3-2018 do 20-4-2018

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie