Województwo Śląskie

Konkursy zakończone

Ogłoszenie naboru kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej merytorycznie oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego, w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki

Konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Śląskiego
Termin składania ofert: od 14-3-2018 do 5-4-2018Wyniki zakończonego konkursu:

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie