Województwo Śląskie

Strategia Współpracy PL-CZ

Zatwierdzenie dokumentów założycielskich EUWT TRITIA z o.o.

Szefowie Regionów partnerskich tworzących Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z o.o.: Józef Sebesta - Marszałek Województwa Opolskiego, Adam Matusiewicz - Marszałek Województwa Śląskiego, Juraj Blanár - Predseda Samorządowego Kraju Żylińskiego oraz Miroslav Novák - Hejtman Kraju Morawsko-Śląskiego, podpisali w Cieszynie dokumenty założycielskie EUWT TRITIA: "Konwencję oraz Statut".

Dokumenty te, jako wyraźnie wskazane w przepisach prawnych dotyczących tworzenia i działalności EUWT w Unii Europejskiej - są obligatoryjne; stanowić będą podstawę wnioskowania do Ministra Spraw Zagranicznych RP o wpisanie EUWT TRITIA z o.o. do prowadzonego Rejestru EUWT.

W tym samym czasie Województwo Opolskie i Śląskie podpisały List intencyjny w sprawie kontynuacji współpracy na rzecz tworzenia warunków rozwojowych pogranicza polsko-czesko-słowackiego przy udziale Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad, Stowarzyszenia „Region Beskidy” oraz Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”.


Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie