Województwo Śląskie

Nagrody

Marka: INNOSILESIA

Nagroda specjalna Marszałka jest częścią konkursu „Innowator Śląska" organizowanego w ramach godła promocyjnego (marki) INNOSILESIA

Godło promocyjne (marka) INNOSILESIA, objęte patronatem Marszałka Województwa, zostało powołane w ramach projektu systemowego „Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego”, realizowanego w ramach Poddziałania 8.2.2 PO KL przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Laury marki INNOSILESIA są przyznawane dla przedsiębiorstw i instytucji za inicjatywy i działania na rzecz podniesienia innowacyjności i konkurencyjności naszego regionu. Konkursy w ramach marki INNOSIELSIA mają charakter prestiżowy i są okazją do promocji wprowadzonych rozwiązań zarówno w regionie, jak i w całym kraju. Laureaci konkursów w ramach marki kreują nowoczesny wizerunek województwa śląskiego jako miejsca wiedzy, innowacyjności i kreatywności, poprzez zastosowanie nowatorskich rozwiązań, umiejętne wykorzystanie zasobów społecznych, gospodarczych, naturalnych. Nagrody przyznawane są za jakość, doskonałość i wkład w rozwój innowacyjnego województwa śląskiego.

Nagroda Specjalna Marszałka przyznawana jest podmiotom spełniającym następujące kryteria:

  • współpraca przedsiębiorstwa z instytucją badawczo-rozwojową przy powstawaniu innowacyjnego rozwiązania
  • udział w rynku/ zasięg terytorialny sprzedaży
  • działania marketingowe/ promocja innowacyjnego rozwiązania

Laureaci Nagrody Specjalnej Marszałka Województwa Śląskiego otrzymują dyplom oraz nagrodę pieniężną, a także prawo do posługiwania się logo INNOSILESIA w oznaczaniu swoich towarów i usług oraz w celach promocyjno-marketingowych.

W ramach marki INNOSILESIA organizowane są 3 konkursy:

  • Innowator Śląska
  • Współpraca sfery przedsiębiorstw i nauki
  • Usługi publiczne na rzecz przedsiębiorczości

Udział w konkursach jest bezpłatny. Przedstawienie wyników konkursów oraz wręczenie nagród odbywa się corocznie podczas specjalnie zorganizowanej gali.


Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie