Województwo Śląskie

Nagrody

Zadbajmy o wodę na wsi

Szczególnie istotnym dla produkcji rolnej jest utrzymanie w odpowiednim stanie urządzeń melioracji wodnych

Celem konkursu „Zadbajmy o wodę na wsi” jest kształtowanie świadomości mieszkańców dotyczącej prawidłowego kształtowania zasobów wodnych na obszarach wiejskich dla środowiska społeczno-przyrodniczego i wzrostu jakości życia na wsi oraz promowanie spółek wodnych jako organizacji, dzięki którym możliwe staje się utrzymanie spójnego systemu melioracji wodnych.

Nagrody przyznane są w trzech kategoriach:

  • kategoria I: najlepsza fotografia pt. Moja wieś nad wodą,
  • kategoria II: najlepsza strona internetowa spółki wodnej lub związku spółek wodnych,
  • kategoria III: najlepsze zadanie inwestycyjne lub praca utrzymaniowa w zakresie melioracji wodnych szczegółowych na terenie województwa śląskiego.

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie