Województwo Śląskie

Zadbajmy o wodę na wsi

I edycja konkursu - 2013

W kategorii I zgłoszono 21, a w kategorii III – 7 prac konkursowych. Nie przysłano żadnej pracy w kategorii II konkursu. Komisja konkursowa przyznała sześć nagród oraz cztery wyróżnienia.

Kategoria I: najlepsza fotografia „Moja wieś nad wodą”

  • I nagroda – Jacek Cisło z miejscowości Brzeźce – za fotografię pt. „U progu dnia”,
  • II nagroda –Tomasz Donocik z Zebrzydowic – za fotografię pt. „Jak malowana”,
  • III nagroda –Jacek Cisło z miejscowości Brzeźce – za fotografię pt. „O świcie”.

Wyróżnienia:

  • Barbara Karnas-Gren z Ustronia – za fotografię pt. „Niedzielny poranek w Simoradzu”,
  • Marlena Dadej z Zebrzydowic – za fotografię pt. „Zachód słońca nad Młyńszczokiem”,
  • Gabriel Badura z Popowa – za fotografię pt. „Kajakiem po Liswarcie w sierpniu”,
  • Katarzyna Mulczyk z Częstochowy– za fotografię bez tytułu, przedstawiającą młyn nad Pilicą.

Oceniając nadesłane prace, komisja zwracała uwagę na zgodność treści fotografii z tematyką konkursu i jej odzwierciedlenie, na kreatywność fotografa, a także na jej jakość. Nagrodzone i wyróżnione prace prezentowały sobą wysoki poziom artystyczny i różnorodne, interesujące podejście do tematu: woda na wsi została pokazana jako źródło piękna i bogactwa, pracy i rozrywki, w rozmaitych kontekstach i o różnych porach, z podkreśleniem harmonii między przyrodą a człowiekiem.

Kategoria III: najlepsze zadanie inwestycyjne lub praca utrzymaniowa w zakresie melioracji wodnych szczegółowych na terenie województwa śląskiego:

  • I nagroda – Gminna Spółka Wodna Pilchowice – za zadanie „Przywrócenie drożności rowów melioracji szczegółowej na terenie sołectwa Wilcza”,
  • II nagroda – Związek Spółek Wodnych w Zawierciu za zadanie „Konserwacja rowu melioracyjnego w m. Kleszczowa gmina Pilica”,
  • III nagroda – Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Czerwionce-Leszczynach za zadanie „Konserwacja rowu Beksza w gminie Gierałtowice”.

W tej kategorii wyróżniono Rejonowy Związek Spółek Wodnych dla Konserwacji i Eksploatacji Urządzeń Melioracyjnych z siedzibą w Bielsku-Białej – za zadanie „Przebudowa Potoku Krzywa w km 0+375-0+448 w rejonie ulicy Zajęczej w Czechowicach-Dziedzicach w ramach ochrony przeciwpowodziowej”.

Oceniając nadesłane prace, Komisja zwracała uwagę na pomysłowość, innowacyjność i wzorcowy charakter przedsięwzięcia, wpływ wykonanego zadania na poprawę stosunków wodnych w glebie dla potrzeb rolnictwa, a także na zgodność wykonanych prac z zasadami sztuki budowlanej oraz wpływ na warunki przyrodnicze i estetykę wykonania.

Zgłoszone zadania były związane przede wszystkim z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – były to gruntowne konserwacje rowów melioracyjnych, polegające głównie na ich oczyszczeniu (wykoszeniu, odmuleniu), a w części prac również na wymianie umocnień. W jednym przypadku zgłoszono zadanie inwestycyjne. Mimo że jego wykonanie nie wpłynęło w znaczący sposób na warunki rolnicze, Komisja konkursowa, z uwagi na staranność realizacji i osiągnięty efekt ochrony przeciwpowodziowej, zdecydowała o przyznaniu wyróżnienia.

„Choć prace związane z melioracjami wodnymi szczegółowymi najczęściej nie są efektownymi, skomplikowanymi przedsięwzięciami, to jednak ich prawidłowe wykonanie ma kluczowe znaczenie dla społeczności wiejskiej, zwłaszcza dla ludzi utrzymujących się z rolnictwa” – powiedział przewodniczący komisji konkursowej, członek Zarządu Województwa Śląskiego Stanisław Dąbrowa.

Prace konkursowe zgłaszać można było do 30 listopada 2013 roku.


Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie