Województwo Śląskie

Procedury w urzędzie

Procedura urzędowa

zał. nr 13 do Uchwały Zarządu Nr 1265/53/V/2015

Procedura urzędowa

Zaszeregowanie obiektów hotelarskich.

Procedura urzędowa

Zatwierdzanie dokumentacji geologicznych.

Art. 93 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 613 ze zm.).

Procedura urzędowa

Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Procedura urzędowa

Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Procedura urzędowa

Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18 % alkoholu

Procedura urzędowa

Zgłoszenie zbiórki publicznej

Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz.U.2014.498) Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących zbiórek publicznych (Dz.U.2014.833) link: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/498

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie