Województwo Śląskie

Procedury w urzędzie

Procedura urzędowa z dnia 22 stycznia 2015

Wniosek o wyrażenie zgody właścicielskiej na wycięcie drzew lub krzewów

Procedura urzędowa z dnia 24 września 2013

Załącznik nr 1 do uchwały nr 2104 284 IV 2013 Wersja ang.

Procedura urzędowa z dnia 30 października 2012

Załącznik do Uchwały nr 2934/198/IV/2012 z dnia 23.10.2012 r.

Procedura urzędowa z dnia 22 czerwca 2012

Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych

Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia kursów ADR, kursu na eksperta ADN, eksperta ADN do spraw przewozu gazów, eksperta ADN do spraw przewozu chemikaliów oraz kursów dla doradców jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Podmioty prowadzące taką działalność podlegają wpisowi do rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.

Procedura urzędowa z dnia 23 grudnia 2010

wniosek o wydanie decyzji administracyjnej ws uznania grupy producentów owoców i warzyw

Procedura urzędowa z dnia 20 września 2010

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego

Procedura urzędowa z dnia 30 lipca 2010

Stypendia dla uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego

Procedura urzędowa z dnia 20 maja 2010

Zakazanie na terenie województwa lub jego części utrzymywania pszczół lub dopuszczenie utrzymywania pszczół określonej linii

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie