Województwo Śląskie

Procedury w urzędzie

Procedura urzędowa z dnia 16 czerwca 2009

Prośba o objęcie patronatu Marszałka Województwa Śląskiego nad przedsięwzięciem z dziedziny kultury organizowanym przez podmioty z terenu województwa śląskiego oraz kraju

Procedura urzędowa z dnia 16 czerwca 2009

Stypendia w dziedzinie kultury

Procedura urzędowa nr 856 z dnia 21 kwietnia 2009

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 856 /260 /III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 21 kwietnia 2009 roku

Procedura urzędowa z dnia 26 marca 2009

Zasady korzystania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

Procedura urzędowa z dnia 6 stycznia 2009

Wpis do ewidencji egzaminatorów

Procedura urzędowa z dnia 6 stycznia 2009

Zatwierdzenie projektów organizacji ruchu na drogach wojewódzkich

Informacja skierowana jest do zarządów dróg, organów zarządzających ruchem, inwestorów obiektów lokalizowanych przy drogach wojewódzkich, kolejowych jednostek organizacyjnych, jednostek organizacyjnych prowadzących prace na drodze albo przy drodze, przedsiębiorców prowadzących działalność usługową, organizacji turystycznych, jednostek wykonujących przewozy tramwajowe, jednostek do których prowadzą wyjazdy pojazdów uprzywilejowanych oraz osób realizujących zamówienia w/w jednostek.

Procedura urzędowa z dnia 1 kwietnia 2008

Zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny

Procedura urzędowa z dnia 31 grudnia 2007

Informacja Wydziału Terenów Wiejskich za rok 2007

Procedura urzędowa z dnia 25 stycznia 2007

Ustanawianie lub znoszenie obrębów hodowlanych dla ryb.

Procedura urzędowa z dnia 19 stycznia 2007

Zezwolenie na wykonywanie zarobkowych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Informacja niniejsza jest kierowana do przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie, zmianę, wygaszenie zezwolenia na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, o zasięgu tych przewozów wykraczającym poza obszar co najmniej jednego powiatu oraz poza obszar co najmniej jednego województwa. UWAGA!! Działalność w zakresie krajowego regularnego przewozu osób może być podejmowana i wykonywana na podstawie przepisów dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2018 r., w krajowym transporcie drogowym. Zezwolenia na podejmowanie i wykonywanie działalności w zakresie krajowego regularnego przewozu osób w transporcie drogowym mogą być wydawane na okres nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2018 r.

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie