Województwo Śląskie

Procedury w urzędzie

Procedura urzędowa

1. Ogłoszenie o naborze

Procedura urzędowa

Baterie i akumulatory

Procedura urzędowa

BDO - Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami

Procedura urzędowa

Egzamin stwierdzający kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami

Procedura urzędowa

Informacja o opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz o opłacie produktowej

Procedura urzędowa

Informacja o wyrobach zawierających azbest, miejscu ich wykorzystania lub o zakończeniu ich używania

Procedura urzędowa

Opłata za wprowadzanie substancji zubożających warstwę ozonową

Procedura urzędowa

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Procedura urzędowa

Pozwolenie wodnoprawne

ZGODNIE Z USTAWˇ Z DNIA 20 lipca 2017 roku - Prawo wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 1566 ze zm.), MARSZAŁKOWIE WOJEWÓDZTW UTRACILI KOMPETENCJE DO WYDAWANIA POZWOLEŃ WODNOPRAWNYCH Z DNIEM 1.01.2018r.

Procedura urzędowa

Przeniesienie koncesji geologicznej na rzecz innego podmiotu

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie