Województwo Śląskie

Procedury w urzędzie

Procedura urzędowa

Sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji

Procedura urzędowa

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

Procedura urzędowa

Stwierdzenie nadpłaty w opłatach za korzystanie ze środowiska.

Procedura urzędowa

Udostępnianie informacji geologicznych zgromadzonych w Wojewódzkim Archiwum Geologicznym

Procedura urzędowa

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Procedura urzędowa

Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż

Procedura urzędowa

Ulgi w opłatach za korzystanie ze środowiska, opłatach produktowych, opłatach za substancje kontrolowane oraz w karach pieniężnych

Procedura urzędowa

Utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko

Procedura urzędowa

Wydanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu do środowiska.

Procedura urzędowa

Wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie