Województwo Śląskie

Małe granty

Małe granty z dnia 25 maja 2016

Oferta Stowarzyszenia AMICUS (42-700 Lubliniec ul. Piłsudskiego 8) pn. Dzień solidarności z osobami chorymi na schizofrenię – otwarte drzwi w środowiskowym domu samopomocy w Lublińcu.

Małe granty z dnia 20 maja 2016

Oferta Skoczowskiego Stowarzyszenia Głuchych (43-430 Skoczów ul. Mickiewicza 3) pn. Jestem głuchy ale kocham życie.

Małe granty z dnia 19 maja 2016

Oferta Stowarzyszenia Rodzin Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” z Rudy Śląskiej , na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego w trybie pozakonkursowym pn.: Wyjazd szkoleniowy „Dbaj o zdrowie” dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcjami psychicznymi i ich rodzin.

Małe granty z dnia 6 maja 2016

Oferta Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Oddział Rejonowy w Gliwicach na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego pod nazwą: „Edukacja i promocja zdrowia w ramach ogólnopolskich obchodów Dnia Diabetyka i jubileuszu 35-lecia powstania Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków”.

Małe granty z dnia 6 maja 2016

Oferta Stowarzyszenia dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych „Razem do celu” w Dąbrowie Górniczej, na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego w trybie pozakonkursowym pn.: „Promocja zdrowia psychicznego wśród młodzieży niepełnosprawnej”.

Małe granty z dnia 5 maja 2016

Oferta Uniwersytetu Trzeciego Wieku z siedzibą w Łazach na realizację zadania publicznego pn. „Ogólnopolska Olimpiada Sportowa Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych”

Małe granty z dnia 29 kwietnia 2016

Oferta Górnośląskiego Stowarzyszenia „Wspólnota” z siedzibą w Chorzowie, na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego w trybie pozakonkursowym pn.: „Warsztaty profilaktyczne dla młodzieży w zakresie używania dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych”.

Małe granty z dnia 29 kwietnia 2016

Oferta Śląskiego Stowarzyszenia Rodzin „Psyche” z siedzibą w Katowicach, na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego w trybie pozakonkursowym pn.: „Razem łatwiej – integracja społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi i ich najbliższego otoczenia”.

Małe granty z dnia 29 kwietnia 2016

Oferta Stowarzyszenia Arteria (40-027 Katowice ul. Francuska 29) pn. Moja równowaga – w zgodzie z samym sobą.

Małe granty z dnia 21 kwietnia 2016

Oferta Stowarzyszenia AMICUS (42-700 Lubliniec ul. Piłsudskiego 8) pn. Dzień solidarności z osobami chorymi na schizofrenię – otwarte drzwi w środowiskowym domu samopomocy w Lublińcu.

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie