Województwo Śląskie

Procedury w urzędzie

Procedura urzędowa

Wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem

Procedura urzędowa

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Procedura urzędowa

Wydawanie decyzji o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z decyzji dotyczących składowiska odpadów na rzecz podmiotu zainteresowanego przejęciem składowiska odpadów

Procedura urzędowa

Wydawanie decyzji wyrażającej zgodę na wydobywanie odpadów.

Procedura urzędowa

Wydawanie decyzji wyrażającej zgodę na zamknięcie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub jego części.

Procedura urzędowa

Wydawanie decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów

Procedura urzędowa

Wydawanie decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi.

Procedura urzędowa

Wydawanie decyzji zatwierdzającej zmianę klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na inne niż niebezpieczne.

Procedura urzędowa

Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Procedura urzędowa

Wydawanie pozwoleń zintegrowanych

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie