Wiadomości

 graf. mat. organizatora 2022-06-22

Balonowe emocje nad śląskim niebem

Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego w zawodach „In The Silesian Sky”


 fot. Patryk Pyrlik / UMWS 2022-06-21

Marszałkowski program poprawy bezpieczeństwa zaczyna przynosić plon

W tym roku wzrośnie poziom bezpieczeństwa na 122 przejściach dla pieszych w regionie


 Podpisanie umowy na przebudowę DW934. fot. Tomasz Żak / UMWS 2022-06-21

Podpisano umowę na remont DW 934

W Urzędzie Miasta w Imielinie podpisano umowę pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach a firmą Strabag, która będzie realizowała jedną z kluczowych dla regionu inwestycji – przebudowę Drogi Wojewódzkiej 934.


 Odznaczenia i medale dla pracowników PKP CARGO SERVICE. fot. Andrzej Grygiel / UMWS 2022-06-21

Odznaczenia i medale dla kolejarzy

Uhonorowano pracowników PKP CARGO SERVICE sp. z o.o.


 Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS 2022-06-20

Zarząd województwa z absolutorium

Podczas czerwcowej sesji Sejmiku udzielono absolutorium zarządowi województwa absolutorium za rok 2021.


 Tablica pamięci powstańców i powrotu Śląska do Polski. fot. Patryk Pyrlik / UMWS 2022-06-20

Tablica pamięci powstańców i powrotu Śląska do Polski

Przed czerwcową sesją na Westybulu przed wejściem Sali Sejmu Śląskiego odsłonięto tablicę upamiętniającą bohaterów trzech zrywów powstańczych z lat 1919-1921 i setną rocznicę przyłączenia części Górnego Śląska do Macierzy


Śląskie - Europejski Region Przedsiębiorczości

Europejski Region Przedsiębiorczości 2021-2022